Page 2 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

VILAVELEBITA
časopis Like i Velebitskog primorja
Udruga Ličana "Vila Velebita"
Ul. kneza Ljudevita Posavskog 37, Zagreb
Tel.: 01/4635-888
doc.dr.sc. Milan Vrkljan
predsjednik Udruge
Dr. Jure Murgić, Avenka Butković, prof.
Luka Maršić (pomoćnici glavnog urednika),
Tihomir Marjanović, Jasmina Milinović
Katalinić, Ivica Sokolić, fra Draženko
Tomić,
Jasna Čutić, Josipa Dasović, Mirjana
Greblo, Ana Jelinić, Karolina Vidović
Krišto, Mladen Kukina, Željko Popović,
Marin Smolčić, Željko Mataija, Ana-Maria
Devčić, Dražen Prša, Lucija Tomljenović,
Vila Velebita,
Ul. kneza Ljudevita Posavskog 37, Zagreb
Tel./Fax.: 01/4635-888
e-mail: urednistvo@vila-velebita.hr
www.vila-velebita.hr
Tihomir Marjanović
Tihomir Marjanović,
Arhiv Vile Velebita,
Internet photo pages.
STAJER-GRAF, Zagreb
2360000-1101435362
10,00 kuna
Naklada: 1500 primjeraka
Osnivač i izdavač:
Za izdavača:
Glavni urednik:
Uredništvo:
Suradnici:
Adresa uredništva:
Grafička priprema:
Fotografije:
Tisak:
Broj žiro-računa:
Cijena jednog primjerka:
Upravni odbor Udruge:
doc.dr.sc. Milan Vrkljan
dr. sc. Milan Vrkljan, predsjednik / Stjepan
Bićan, dipl.iur / Tomislav Crnić, dipl.ing /
Ivica Francetić, dipl.ing / Nikola Jurković /
Ivan Krpan, dipl.ing / Josip Milinković /
Damir Miškulin, dipl.ing / Željko
Radošević, dipl.ing / prof. Petar Rajković /
dr. sc. Ivan Šimunić
Nikola Kostelac, dipl.ing, predsjednik /
Predrag Čudina / Josip Zdunić, dipl.iur/
ISSN 1331-7059
EAN-13 code: 9771331705001
Nadzorni odbor Udruge:
Dijana Fišter, Vlado Marić
Ana Tomljenović, dr. sc. Željko Holjevac,
Dorotea Prpić, Milan Murgić, Željko
Starčević, Milan Ostović, Nikica Marković
IZ SADRŽAJA
3
dr. MARIO ZUBOVIĆ
Povod razgovoru s dr. Mariom
Zubovićem, saborskim zastu-
pnikom, je skori ulazak Repu-
blike Hrvatske u Europsku Uniju,
te ubrzani regionalni razvitak
Ličko-senjske županije, kako bi
što spremniji i educiraniji mogli
započeti gospodarski i politički
uzlet u europskomokruženju.
Wellness u hotelu Velinac
Piše: Avenka Butković
Piše: Lucija Tomljenović
1
8
Kroti se snaga senjske bure
Ličko-senjska
županija imat će
svoj prvi vjetro-
park koji će za
p r o i z v o d n j u
struje koristiti
snagu bure.
10
Metajna - zaboravljeni raj
Piše: Dorotea Prpić
Ove godine naš Karlobag
dobio je prvi rekreacijski
centar. U sklopu Hotela
„Velinac“, u moderno ure-
đenom prostoru, sredinom
ožujka otvoren je wellness
centar u kojem svatko može
pronaći malo prostora i načina
da sebi priušti opuštanje i
razgibavanje.
7
Saborski zastupnik i predsjednik
Odbora za vanjsku politiku
Interview
Piše: Ana-Maria Devčić
i Lucija Tomljenović