Page 20 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

19
Biografija:
Rođen je 18. travnja 1968. u Senju,
otac Ivan. Odrastao je u Veljunu,
blizu Brinja i Senja, a školuje se u
Senju i Zagrebu. Pristupa postrojbi za
posebne namjene MUP-a u Rakitju
kraj Zagreba te napreduje do
zapovjednika bojne 1. gardijske
brigade Tigrovi.Poginuo je 17.
veljače 1994. godine kod Tulovih
greda na Velebitu. 26. srpnja 1994. u
Šepurinama kod Zadra, predsjednik
Franjo Tuđman otvorio je Obučno
središte gardi jskog desantnog
pješaštva 'Pukovnik Damir Tomlja-
nović Gavran'.Pukovnik Damir
Tomljanović-Gavran, sahranjen je u
Krivom putu. 23.5.1998. položen je
kamen temeljac za izgradnju kapelice
na Tulovim gredama na Velebitu,
ispod kote 856, u čast pukovniku
Tomljanoviću. Dana 18.4.1999. u
čast pukovnika Damira Tomlja-
novića - Gavrana blagoslovljena je
kapelica Blaženog Alojzija Stepinca
(ispod kote 856).
Na prijedlog Udruge hrvatskih
dragovoljaca Domovinskog rata
2007. godine u Zagrebu ulica Bundek
preimenovana je u Ulicu Damira
Tomljanovića Gavrana.
* 12. veljače 1992. - satnik
* 28. svibnja 1992. - pukovnik
* 27. svibnja 1994. – brigadir, posmr tno
Činovi:
Odlikovanja:
* 24. studenog 1994. – Grb grada Zadra, posmr tno
* Redom Petra Zrinskog i Frane Krste Frankopana, posmr tno
* Redom Petra Zrinskog, posmr tno
* Redom kneza Domagoja, posmr tno
* 6. srpnja 2000. - Redom hrvatskog trolista, posmr tno
* 6. srpnja 2000. - Spomenicom domovinske zahvalnosti, posmr tno
Dužnosti:
* 15. svibnja 1991. – dozapovjednik satnije u Prvoj gardijskoj brigadi
* 1. srpnja 1991. – zapovjednik satnije
* dozapovjednik 4. bojne
* 8. svibnja 1992. – zapovjednik 4. bojne 1. gbr
* 17. prosinca 1992. – zapovjednik 2. pješačke bojne 1. gbr
* zapovjednik 1. Sektora IZM Zadar, ZP Split
Poginuo u borbi 17. veljače 1994.
Za Vilu piše: Dražen Prša
P
ovodom Dana grada Otočca
objavljena je hvale vrijedan
naslov u izdanju Gradskog
poglavarstva grada Otočca i Gackog
pučkog otvorenog učilišta. Riječ je o
fotomonografiji u kojoj je objavljeno
stotinjak starih razglednica s
motivima Grada Otočca pod nazivom
"Otočac na starim razglednicama".
Fotomonografija je tek nastavak i
kontinuitet dugogodišnje izdavačke
djelatnosti Učilišta. Kao i predhodne
naslove i objavljivanjem ovog,
svojom je potporom omogućilo
Gradsko poglavarstvo Otočca.
Monografija je nastala obradom i
objavljivanjem starih razglednica
Otočca. Te razglednice Učilište je
otkupilo od privatnih kolekcionara.
One u vlasništvu Učilišta čine
vrijednu muzejsku građu i zbirku
povijesnih fotodokumenata Muzeja
Gacke. Njihovim publiciranjem
razglednice postaju dostupne
lokalnoj i široj javnosti što je i bio cilj
izdavanja monograf i je. Foto-
monografiju je priredila kustosica
Muzeja Gacke Jadranka Prša, a
koncepcijski ju je osmislilo ure-
dništvo u sastavu: Stjepan Kostelac-
gradonačelnik, Anka Atalić-predsje-
dnica Upravnog vijeća Učilišta,
Jadranka Prša-kustosica Muzeja
Gacke i Nada Odorčić ravnateljica
Učilišta. Računalnu obradu potpisuje
Biserka Keleković i Lidija Hajda-
rović, autor fotografija je Tomislav
Tonković. Knjiga sadrži 144 nume-
rirane stranice, a tiskana je u
Željezničkoj tiskari u Zagrebu u
nakladi od 1000 primjeraka. Tisak
knjige je dvobojan i u koloru, ima
tvrde korice s plastificiranim omo-
tom, a u njemu naslovnicu čini tamno
crvena podloga koja je ujedno i boja
grada Otočca. Na naslovnici je
objavljena razglednica s motivom
Donjeg grada iz 1902.godine. Svojim
dizajnom i tematikom mnogi drže da
će monografija pobuditi pozornost
šire javnosti, te svih onih koji ju žele
namjeniti kao prigodan poklon
poslovnim partnerima ili dragim
prijateljima. Ona je dakako i jedan od
izvora informacija i saznanja o gradu
čije ime pronosi na svojim stranicama
Za Vilu piše: Dražen Prša