Page 25 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
24
KAPUCINI
Kapucinski samostan u Karlobagu
Crkvene prilike nakon oslobo-
đenja odTuraka
PopMarkoMesić
Tko su kapucini?
Nakon oslobođenja Like i Krbave od
Turaka 1689. austrijski vladar, tada
car i kralj Leopold I., bio je po
ondašnjem pravu dužan uspostaviti
svjetovnu i crkvenu upravu u
novostečenimkrajevima.
Župnik u Brinju, god. 1678. postao
senjski kanonik i arhiđakon. God.
1689. Marko postaje povjerenik
karlovačkog generala sudjeluje u
oslobađanju Like od Turaka. Papa ga
je 1689. god. imenovao apostolskim
delegatom za Liku. Kralj Leopold I.
1693. poklonio mu je feudalni posjed
Mušaluk kod Gospića. Umro je u
Karlobagu 02. 02. 1713. god.
Kapucini su ogranak franjevačkog
reda koji je nastao u 16. stoljeću
(1525.). Začetnik mu je Matija iz
Bascia ( Italija ). On je sa svojom
novom braćom želio obnoviti izvorni
Franjin duh kroz pokoru i siromaštvo.
Osnovno poslanje kapucina jest
propovijedanje evanđeoske jedno-
stavnosti, više životom nego riječju.
Odlikuju se kao putujući propo-
vjednici, širitelji pučkih pobožnosti i
mislenemolitve.
Kapucini su se brzo proširili po
Europi a kao misionari dolaze i u naše
krajeve prekoAustrije.
Nakon oslobođenja Like i Krbave od
Turaka 1689., trebalo je u tim
Misijska djelatnost kapucina
krajevima uspostaviti novu državnu i
crkvenu upravu, ali također orga-
nizirati i kršćansku pouku.
šćansku pouku tamo šalje svoje
svećenike. To nije bilo dostatno pa je
biskup Bedeković, nakon dobrih
iskustava s kapucinima, predložio da
se u tu svrhu dovedu u Karlobag
kapucini.
ćen Sebastijan
Glavinić, a sljedeće godine 3. ožujka
Crkvenu
upravu preuzima senjski biskup koji
za kr
God. 1690. za senjskog
biskupa bio je posve
Kapucini su ogranak franjevačkog reda koji je nastao u 16. stoljeću (1525.). Začetnik mu je Matija iz Bascia u Italiji. On je sa svojom
novom braćom želio obnoviti izvorni Franjin duh kroz pokoru i siromaštvo. Osnovno poslanje kapucina jest propovijedanje evanđeoske
jednostavnosti, više životom nego riječju. Kapucini su se brzo proširili po Europi a kao misionari dolaze i u naše krajeve preko Austrije.