Page 26 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

25
car Leopold I. povjera mu brigu za
Liku.
šao cijelo
područje svoje biskupije, osim Like i
Krbave, jer su one izravno pripadale
pod jurisdikciju Kongregacije za
širenje vjere, tj. pod Propagandu.
ć, s još dva svećenika,
nije bio u mogućnosti na čitavom
teritoriju ispuniti pastoralnu obvezu,
te Rim i Beč odluče poslati ljude koji
će se posvetiti misionarenju Like.
ća, misio-
narsku dužnost u Lici preuzeli su
kapucini, na zamolbu cara Leopolda
I. Otac Marin gvardijan iz Rijeke,
prvi se odazvao. Bio je apostolski
misionar pod izravnom jurisdikcijom
Propagande. Misionareći, tri godine
je obilazio Liku i uz pomoć pobožnih
ljudi sagradio dva hospicija, jedan u
Ribniku, a drugi u Perušiću.
-
čio im je sagraditi samostan u Lici.
Odluku je donio na molbu biskupa
Benedikta Bedekovića (- senjsko-
modruški biskup od 1700. do 1712.).
Sljedeće godine, 15. studenoga, grof
Inzaghi javlja ocu Marinu da je
Komora u Grazu odobrila plan
gradnje samostana u Karlobagu.
Prikupljene dokumente treba poslati
na kapitul u Ljubljanu radi eventu-
alnih nadopuna. Gradnja samostana
određena je na ruševinama bivšeg
trećoredskog samostana. U prvi mah
mještani Kar lobaga nisu bi l i
oduševljeni tom odlukom, izjavlju-
jući da neće dozvoliti gradnju
samostana jer će time biti prisiljeni na
podaničke obveze. Kapucini su bili
uporni, nisu posustali u svojoj zamisli
jer su imali materijalnu podršku
carske Komore. Nakon dobrih
obrazloženja, Karlobažani su se
smirili. Usprkos svim teškoćama i
neprilikama, ipak je na blagdan svete
Ane, 26. srpnja 1710., za vladanja
cara Josipa I., bio postavljen kamen
temeljac kapucinskog samostana u
Karlobagu.
Gradnjom samostana rukovodio je
neumorni fraMarin. Radilo se žurno i
skupo. U kratkom vremenu bila je
Biskup je ubrzo obi
Pop
Marko Mesi
Nakon popa Marka Mesi
Car
Leopold I., nakon nekoliko godina
misijske djelatnosti kapucina, odlu
Gradnja samostana
dovršena crkva i samostan. Za
iskapanje kamena, za gradnju
cisterne u koju stane 8.000 ručnih
posuda vode, za poravnavanje vrta,
za knjige, za uređenje crkve i ostali
potrebni namještaj, komora je
potrošila do 40.000 florina. No, zato
je već 1713. godine građevina bila
gotova.
Na dan ulaska kapucinske braće u
samostan (26.7.1713.), crkva nije
bila posvećena. Adam Ratkay
senjsko-modruški biskup (1712. -
1718.), rodom iz Velikog Tabora u
Hrvatskom zagorju, zbog krhkog
zdravlja nije došao na posvetu, iako
je bio zamoljen već 5. srpnja 1713.
Radi lakšeg misonarenja u Lici
pristupilo se gradnji gostinjca za
kapucine – misionare. Zemljište u
Kaniži kod Gospića za gradnju
gostinjca i crkve kao i za vrt darovao
je prijatelj kapucina Ivan Čanić
besplatno 20. prosinca 1720. 1721. u
srpnju na darovanom zemljištu
kapucin pater Damas postavio je
temeljni kamen za gostinjac s
olovnompločom i ovimnatpisom:
Posveta crkve
Gostinjac u Kaniži kraj Gospića.
"Godine Gospodnje 1721. dana 12.
srpnja za pape Inocenta XIII. i kad
je Karlo VI. vladao Austrijom,
Š p a n j o l s k om , Ma đ a r s k om ,
Slavonijom i Dalmacijom, za
s en j s ko -mod r u š kog b i s kupa
Pohmajevića, kad je vrhovni
zapovjednik Like bio gospodin
komesar C.R.Attems.“
Karlobag:
Cesarica:
Prizna:
Lukovo Šugarje:
Baške Oštarije:
Crkva i samostan posvećeni su sv.
Josipu.
čnom
kapelom Sv.Ante s istočne strane. Iza
glavnog oltara nalazi se kor (prostor
za molitvu) i
drveni stalak za
psalterij, tzv. legil iz 18. stoljeća s
kojeg su redovnici molili svagdanji
časoslov.
ćen Sv. Ivanu Nepo-
muku, a s desne strane Bl. Djevici
Mariji. Crkva je prekrivena i detaljno
obnovljena potkraj 1997. god., a za
blagdan Sv. Josipa 1998. god.
blagoslovljena.
Drveni kip svetog Josipa s djetetom u
ruci nalazio se na glavnom oltaru sve
do obnove 1997. god. Danas se on
nalazi u hodniku u niši odmah iza
ulaznih vrata s desne strane.
Trenutno u samostanu žive: fra Josip
Grivić, fra Stjepan Bergovec i fra
ŽeljkoMesaroš.
Kapucini danas upravljaju sljedećim
župama:
ž. Sv. Karlo Boromejski.
slavi se 04. studenoga, ž. preuzeta 30.
siječnja 1911. god., fra JosipKolačko
ž. Sv. Jelena, slavi se18.
kolovoza, župa preuzeta 16. srpnja
1923., fraAdolf Hvala
ž. Sv. Ivan Krstitelj, slavi se
24. lipnja, župa preuzeta 11. travnja
1944., fra Stjepan Lesjak
ž. Sv. Luka Ev.,
slavi se 18. listopada, župa preuzeta
3. studenog 1938., fraMihovil Hlača
ž. Pohođenje BDM
Elizabeti, slavi se 31. svibnja; župa
preuzeta, listopad 1939., fra Mihovil
Hlača.
U pet župa u dužini 65 km samo je OŠ
Karlobag s 47 učenika.
Crkva
Kip svetog Josipa
Crkva je po svom tlocrtu
jednobrodna s jednom bo
Pokrajnji oltar s lijeve
strane posve