Page 28 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

27
Iza glavnog oltara nalazi se kor -
prostor za zajedničku molitvu
redovnika. U sredini kora na
drvenom ormaru nalazi se legil
- stalak za psalterij, časoslov.
Legil i ormar potječu iz 18.
stoljeća.
Šterna - kamena cisterna (nekad
i danas)
Samostan je kvadratnog tlocrta
s pravokutnim dvorištem, klau-
strom, u kojem se nalazi velika
«šterna» (cisterna za kišnicu).
Ona je promjera 6m, kapaciteta
oko 180000 litara, te je svojim
kapaci tetom i kval i tetom
zadovoljavala potrebe Karlo-
bažana za vodom u najsušnijim
razdobljima tijekom proteklih
300 godina. Još i danas može se
se osvježiti tom «mekom»
pročišćenomkišnicom
Za Vilu piše: fra Josip Grivić
N
a inicijativu župnika župe
Kr i ž po l j e v l č . J o s i p a
Štefančića pokrenuta je
akcija prikupljanja pomoći za
potrebe liječenja i presađivanja
bubrega 13-godišnjem dječaku
Mariu Brbotu iz Lipica. Kako je
Mariu preminuo otac, on i majka
Mi lka su suočeni s brojnim
problemima. Često je u nemo-
gućnosti otići na nastavu u školu koja
je udaljena 13 kilometara, a svakako
najveća financijska izdavanja odlaze
na putovanja u Klinički bolnički
centar Rijeka, dva puta tjedno na
dijalizu. Mario je na listi čekanja za
presađivanje bubrega, a s obzirom da
po izvršenim zdravstvenim ana-
lizama ne može primiti bubreg od
majke ili najbliže rodbine, čeka se
podudarnost nepoznatog donatora,
kao jedine šanse za malog Marija.
Stoga je pokrenuta akcija priku-
pljanja novčanih sredstava kojima bi
se olakšali brojni problemi ove
obitelji. Svoj prilog dali su brojni
otočani, brinjaci, gospićani,senjani i
drugi koji u u četvrtak navečer
prisustvovali humanitarnoj malono-
gometnoj utakmici između repreze-
ntacije Humanih estradnih zvijezda i
Reprezentacije Hrvatskih svećenika
(Cor Unum) u Školskoj športskoj
dvorani u Otočcu. U reprezentaciji
zvijezda bili su Mate Bulić, Dražen
Zečić, Giuliano, GoranMarić, Slaven
Knezović, Joško Jeličić, Adrijan
Kozniku a kao pojačanje na teren je
istrčao i ministar Darko Milinović.
Na utakmici koja je održana
pokroviteljstvom Ličko-senjske
županije, Općine Brinje i Župe
Križpolje prikupljeno je ukupno
100.000 kuna, a samo od ulaznica
prikupljeno 24.000 kuna.
Ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr.Darko Milinović istaknuo je daje
još jednom Otočac i Ličko senjska
županija pokazala veliko srce.
"Iznimno sam sretan što sam prvi put
kao ministar sudjelovao u ovakvoj
humanoj akciji i to upravo u Otočcu i
LS Županiji. Za 20-tak dana proradit
će odjel dijalize u Gospiću i mali
Mario skratit će putovanja na
dijalizu, vjerujem u dragog Boga da
će Mario ozdraviti"-istaknuo je
ministar Milinović. Iako je nevažno,
no kako sport nalaže treba reći da je
reprezentacija svećenika pobijedila
reprezentaciju humanih zvijezda sa
6:3. Športska gradska dvorana u
Otočcu ne pamt i tol iki broj
posjetitelja, a po nekim procjenama u
nju se naguralo oko 1500 osoba.
Zvijezde i svećenici za Maria Brbota
Župnik župe Križpolje
vlč. Josip Štefančić
Konstantni novčani prilozi mogu se
uplatiti na žiro račun Maria Brbota otvoren
u Erste & st. Bank d.d. Rijeka, poslovnica
Brinje, na broju:
2402006-103126216005 814005004-
8701839070
Za Vilu piše: Dražen Prša