Page 3 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
IZ SADRŽAJA
2
Teorija prirodnih prava i pravednosti
14
KOSTELKA
13
Marijana Štimac -
interview
12
Kutak Informacijskih Tehnologija
17
Damir Tomljanović - Gavran
“U divljini” -
filmska kritika
21
KAPUCINI u Karlobagu
Piše: fra Josip Grivić
24
28
Vratija se Šime
Ot kr i van j e spomen i ka Šimi
Starčeviću u Karlobagu, u svibnju
2008. godine.
Povijesni događaj zabilježilo je više autora
Lički narodni recepti
42
Monografija Kutereva
69
Ličke šnicle
Lunjski maslinici
46
Lovačko društvo “Tetrijeb”
49
54
Rimskom cestom preko Velebita
Piše: Vlado Prpić - Prpa
Izlet na Palagružu
66
Pustolov Mile Vranić i posada
Kronika aktivnosti
70
20
Kratki prikaz slijeda aktivnosti i događanja
Udruge Ličana
iz Zagreba,
od 2005. do danas.
“Vila Velebita”
18
I do nas teče Gacka
40
Projekt “Pastrve i turisti”
Piše: prof. Luka Maršić
Pomoć Mariu Brbotu
27
Zvijezde i svećenici u akciji pomoći
Pjevački zbor “Vila Velebita”
36
Susret prijatelja nakon 50 god.
38
Josip Galac i Jurica Vrkljan
Zavičajna Udruge Ličana „Gacka“
Komunistički zločini
‘45-’90
45
Prehranom protiv raka
52
JADOVNO
48
44
Hrvatske šume -
podružnica Gospić
Piše: Marin Smolčić
Ličko selo na “umoru”
Donja Pazarišta
Piše: dr.sc. Darko Katalinić, dr.med.
Suveniri iz Kutereva
60
Bleiburška tragedija
61
Udruga “Vila Velebita” - Požega
dr. Martina Matovinović
64
Interview
67
Euro 2008 - Pobjeda u Klagenfurtu
Piše: Vlado Marić
Hrvatska
Njemačka
2:1
Piše: dr.sc. Josip Jurčević