Page 31 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
30
Ličani još jedanput potvrđuju svoj aktivni i poduzetni duh. Naime, upravo je grupa Ličana, točnije Gospićana, aktivno sudjelovala u
osnivanju Udruge za međunarodnu suradnju i lobiranje, čiji je osnovni cilj promicanje razvitka i unapređenje gospodarstva Hrvatske
kroz suradnju sa sličnimudrugama u drugimdržavama.
Ostvarenje tog cilja Udruga planira ostvariti kroz nekoliko programa, a svakako najznačajniji su prikupljanje i prezentacija projekata za
razvoj gospodarstva kojima bi se mogao potaknutu interes stranih investitora za njihovu realizaciju kako u Hrvatskoj tako i u
inozemstvu.
Posebna pozornost posvetit će se slabije razvijenim područjima, gdje spada i Lika, kroz programe promocije i poticaja
gospodarskog razvoja takvih područja.
Ništa manjeg značaja nisu niti ostali programi koje Udruga planira realizirati kao što je na primjer briga za obrazovanje članova putem
organiziranja seminara, tečajeva, radionica, izložbi, studijskih putovanja i međunarodnih razmjena, te organiziranje promotivnih
akcija za pravne osobe članove Udruge.
Dakle, evo još jedne prilike i za ličke gospodarstvenike, gdje god da bili, da se uključe u rad Udruge i da kroz nju afirmiraju i
prezentiraju svoju tvr tku i ličko podneblje van granica naše zemlje.
I na kraju, spomenimo i naše Ličane koji su svojom aktivnosti pridonijeli da Udruga zaživi. Među ostalim nazočnim, osnivači i članovi
raznih tijela Udruge izabrani su: mr. sc.Višnja Del Vechio (rođ. Župan), mr. sc. Mira Bolf (rođ. Čačić), doc. dr. sc. Milan Vrkljan,
Marijana Rukavina-Jerkić. Za predsjednika Udruge izabran je dr. sc. Davor Petriš, diplomirani ekonomist iz Zagreba.
PODRUŽNICE
VILE VELEBITA
NA POSTAVLJANJU
SPOMENIKA
M
nog e pod r u ž n i c e "Vi l e
Velebita" iz Slavonskog Broda,
Siska, Belišća, Đakova, Rijeke,
te ona temeljna iz Zagreba nazočile su
ceremoniji postavljanja spomenika Šimi
Stačeviću. Mnogi su l judi došl i
autobusima i osobnimautomobilima. Bilo
je veličanstveno na otkrivanju spomenika,
preko 400 ljudi bili su svjedoci tog
povijesnog trenutka koji će ostati
zabilježen. Karlobažani iako tu nisu bili
svi, odužili su se dostojno. Mnogo je
kolača za te ljude ispečeno, o mesu i da se
ne govori, vinu, uglavnom nitko nije
gladan otišao prema svome domu. I u
ovim prilikama bilo je onih, koji su se
istakli donacijama, naravno oni koji više
imaju više su i dali. Međutim, karlobaški
poduzetnik Robert Čačić "pobrinuo" se za
hranu i piće inikome nije ništa manjkalo.
Bilo je vrlo ugodno taj dan proboraviti u
Karlobagu.
Tako su članovi mnogih udruga "Vile"
otišli kućama zadovoljni i okrepljeni,
upravo onako kako dostoji...
Mnogo je bilo i članova zbora "Vila
Velebita" iz Gospića, mnogo je došlo i
ljudi iz tog najvećeg Ličkog grada, svi su oni pravili društvo
biskupu Bogoviću, koji je otkrio spomenik, koji je itekako
uljepšao ovomjesto...
Mladen Kukina
Osnovana Udruga za međunarodno lobiranje