Page 37 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
36
Pjevački zbor
“Vila Velebita” Gospić
P
jevački zbor "Vila Velebita" Gospić počeo je sa svojim djelovanjem u 5. mjesecu 2007. god. kada se je
sastala skupina entuzijasta koje je ujedinila ljubav prema pjesmi. Zbor djeluje kao udruga građana, ima
60 članova. Predjednica Zbora je dr. Ivanka Krmpotić, a stručni voditelj prof. Danko Ivšinović.
17.05. 2008. na otkrivanju spomenika Šimi Starčeviću u Karlobagu, pjevali su:
Vesna Bunčić, Mica Šulentić, Vesna Ratković, Željka Krpan, Nevenka
Mudrovčić, Mirjana Jažić, Vlatka Galac, Ana Štampar, Anela Milković,
Đurđa Bozičević, Vera Pavlović, Ines Palata, Nikolina Rupčić, Ankica
Jurjević, Mili Šimac, Valentina Bublić, Olga Bublić, Ivanka Krmpotić,
Slavica Vuco, Marijana Buneta, Biserka Polić, Antornija Galac, Ljubica
Jurišić,Andrijana Piasevoli, Jelka Pavičić, Branka Čorak
Milan Ćulumović, Milan Hećimović, Šime Dušević, Božo Stilinović,
Miroslav Zdunić, Josip Jamičić, Nikola Krpan, Milan Božičević, Josip
Jagar, Nikola Mraović, Valter Krajcar, Ivica Vrban, Ante Adžija, prof.
Danko Ivšinović.
Za Vilu piše: dr. Ivanka Krmpotić