Page 42 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

ugošćujemo naše prijatelje. Najčešće
idemo u Slavonski Brod, Požegu i
Belišće. U planu nam je i Županja,
kad to bude, kao i Vinkovci, te
Virovitica. Ličana i ljubitelja Like
ima svuda pa se brzo uspostavi
suradnja.
Zadovoljni smo posjetima i odla-
scima drugim udrugama gdje se
nađemo sa ostalima, te razmijenimo
iskustva i proširimo suradnju.
Najčešće to bude osam puta godišnje,
sve zajedno da se susretnemo.
Od gosp. Franje Župana kao i od
prvog predsjednika, St jepana
Tonkovića, naslijedio sam stabilno
upravno tijelo i čvrst temelj naše
udruge. Članstvo koje je okrenuto
udruzi i stalno se povećava za mog
mandata, zajednički smo uredili i
uresili našu prostoriju koju smo
dobili od Općine, u prostoru
nekadašnjeg kina, a u tome nam
pomaže i HDZ Općine, s kojima
dijelimo prostoriju.
Sada radimo na osnivanju muške
pjevačke skupine, i to ćemo ostvariti.
Zadovoljan sam radom i aktivnosti i
upravnog, i nadzornog odbora naše
udruge za bolji rad. Zadovoljan sam i
Koliko ste zadovoljni susretima
udruge „Gacka“ sa ostalim ličkim
udrugama i trebaju li se više
posjećivati?
Što ste naslijedili od prošlog
predsjednika, gosp. Franje Župana, a
što ste postigli za svog mandata otkad
ste predsjednik?
Kao preds j edn i k , ko l i ko s t e
zadovoljni članstvom i ljudima koji
Vampomažu u radu udruge?
41
članstvom koje nam gravitira, a
zahvaljujem onim našim članovima
dalje od Bizovca koji svojim
članstvom i toplom riječi prenose
priču o našoj udruzi , i tako
povećavaju članstvo. Na svakoj
novoj Ličkoj noći dolaze neki novi
naši budući članovi, i to je dobro.
Možemo pomoći posjetom barem
jednom godišnje, te upoznavanju
mladih članova sa mjestom odakle su
njihovi djedovi i bake, a i roditelji.
Zadovoljan sam susretima naših
mladih članova kroz rad udruge i
posjetima drugim udrugama kao i
kroz nogometni klub, a u osnivanju
muške pjevačke skupine uključit
ćemo sve koji to žele. Na svakoj
Ličkoj noći vidimo da mladi nose
Čime po vama udruga „Gacka“
može pomoći starom kraju osim
susreta udruga ličana, može li i
posjetom Lici barem jednom
godišnje?
To sam Vas upravo htio pitati, jeste li
zadovoljni posjetom mladih ljudi
rođenih u Slavoniji, Vašim susretima i
očuvanju tradicije svojih starih
rođenih u Lici, i koliko su oni
uključeni u rad udruge „Gacka“?
„Klicu ljubavi“ prema udruzi i da to
nisu „susreti umirovljenika“.
Imamo volju i želju uspostaviti
kontakt s nekom udrugom ličana iz
Like, da se međusobno posjećujemo i
na taj način budemo bliže jedni
drugima. Za sada je najčešće smetnja
tome financijske prirode, ali i tome
ćemo se, vjerujem, uskoro othrvati uz
naše stalne i povremene sponzore.
Ostavljamo predsjednika i udrugu s
nadom da će uz ostale u Slavoniji
raditi na očuvanju tradicije našeg krša
i ljubavi prema starom kraju kojeg
vidimo ne zaboravljaju. Želimo im u
tome svaki uspjeh.
Osim pjevačkog društva, kakvi su
Vam planovi za ubuduće, imate li
želju da se pobratimite s nekim
krajem u Lici, da se posjećujete i
budete još bliže Lici. Hoćete li to
ostvariti u novom mandatu kao
predsjednik?
10 Ličkih zapovijedi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Liku ne napuštaj, jer ćeš kad-tad osjetiti sjetu za njom, jer si ju
napustio, pa bio bogat il' siromašan.
Ako je većmoraš napustiti, ne zaboravi je, svoje selo i običaje.
Gdje god bio u svijetu, ne srami se svoje Like, sela, ljudi i običaja.
Ako ikakomožeš, oženi Ličanku ili bar pomajci ili ocu iz Like.
Kad ti se ukaže prilika, vrati se Lici ili je bar obiđi, svoje ljude, zemlju,
kamen.
Ako si u svijetu, kazivaj sve ono najbolje što ti se dogodilo u Lici, živio
tamo ili bio u posjeti. Tako će ti se omiliti.
Ako si pravi Likota, a žena bila ili ne iz Like, ali svoju djecu pouči
ljepotma Like i krasoti našeg krša.
Ako si u svijetu, daj od sebe ono najbolje ljudima, svoju čestitost,
poštenje, mar, ljubav i vjeru u Boga. Neka te ljudi poštuju, a ti samo
reci da si rodom iz Like.
Susreći se sa Ličanima, pričaj im o svojim lijepim danima, tamo bio
rođen ili gost, pjevaj ličke pjesme, voli svaki dio Like, a srce će već učiniti
svoje.
Ona te uvijek zove natrag – naša Lika!
s lijeva na desno: S. Tonković, I. Štimac,
predsjetnik M. Majetić, M. Pocrnić
i S. Rukavina
Za Vilu piše: Milan Ladišić