Page 45 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
44
M
eđu društvenim podu-
zećima Hrvatske šume
svakako zauzimaju zase-
bno mjesto. Osim brojnih radnih
mjesta i stvaranja novih dobara šume
su i pluća našega planeta koji zadnjih
desetljeća posrće pod sve breme-
nitijim zagađenjima biosfere. Lika se
oduvijek povezivala s šumama. Ta je
poveznica uvjetovala ukupni razvoj
ovoga podneblja i mentalnu sklop
domicilnog stanovništva. Stvari su se
kroz stoljeća promijenile, ali su
šume ostale neraskidivim dijelom
Like i Ličana. U Upravi šuma-
Podružnici Gospić vole kazati da
čovjek prirodu treba koristiti, ali vrlo
racionalno jer je i on dio nje pa
uništenjem šuma uskoro i sam
nestao. Voditelj uprave u Gospiću je
dipl. ing. Damir Čanić (49). Ponudio
nam je obilje podataka o gospićkoj
podružnici, čak i previše stručnih
termina i detalja koje, istini za volju,
može razumjet i samo struka.
Naglašava kako je Uprava šuma-
Podružnica Gospić sačinjena od
osam Odjela i jedanaest šumarija.
Osim toga obuhvaća radnu jedinicu
Građevinarstvo i prijevoz kao i
šumski rasadnik.
Na području Uprave šuma Podru-
žnica Gospić nalazi se 315 141 hektar
šuma i šumskog zemljišta. Pri tome
drvna zaliha iznosi 43 212 646 m3.
Što se pokrivenosti šumom tiče, na
ovome području šumovitost je nešto
veća od 87 posto. Zbog krškog terena
i drugih uzroka prosječna je drvna
zaliha 157 m3 po hektaru što znači da
se na području UŠP Gospić nalazi
najviše degradiranih šuma lošije
kvalitete. Ovi podaci dovoljno
govore i definiraju stanje šuma,
njihove biološke, proizvodne i
ekonomske mogućnosti. Etat na
drvnu zalihu iznosi svega četrnaest
posto pa je sadašnje i dugoročno
opredjeljenje UŠP Gospić koristiti
znatno manje drvne tvari od
dopuštenih mogućnosti u našim
šumama.
Tijekom Domovinskog rata pod
djelomičnom okupacijom bile su
dvije šumarije, a pod potpunom njih
čak devet. Ratne okolnosti ostavile su
vrlo teške posljedice. Dovoljno je
istaknuti zagađivanje šuma minsko-
Vila: Kako su ratna zbivanja odrazila
na vaše poslovanje i stanje ličkih
šuma?
PODRUŽNICA GOSPIĆ
U razgovoru sa voditeljem Uprave šuma - podružnice Gospić dipl.ing. Damirom Čanić, doznali smo važne činjenice o
općem stanju šuma u ovom dijelu hrvatske, kao i o njihovim biološkim, ekonomskim i proizvodnim mogućnostima.
it lj
i
i
i l.i .
i
i ,
li
i j i
t j
ij l
t
,
i
ji
i
i l
i ,
i
i
i
i
ti
.
U Upravi šuma Podružnica Gospić
naglašavaju da se su među prvima u
Hr v a t s k o j p r i k l o n i l i n o v i m
trendovima obnovljivih izvora
energije. U sklopu nove upravne
zgrade i zgrađen j e moderni
energetski sustav koji za grijanje
koristi biomasu.
dipl. ing. Damir Čanić
voditelj Uprave šuma - podružnica Gospić