Page 51 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

lovaca koji se ovim lijepim hobijem
bave cijeli život. Raspolažemo sa dva
lovišta: županijskim i državnim.
Ukupna je površina tih dvaju lovišta
oko 8.5 tisuća hektara. Redovno se
održavaju radne akcije poput ove
danas. Važno je reći da smo pojačali
nadzor lovišta i sada imamo tri vrsna
lovnika. To su Ante Zorica, Marko
Radošević i Ante Starčević. Kao i svi
mi, lovnici su zaljubljeni u prirodu i
lov vide kao plemenitu vještinu kojoj
je prije svega cilj uzgajati i čuvati
divljač. Upravo zato matični fond
divljači se zadnjih godina znatno
poboljšao. Osim najbrojnijih divljih
svinja zamjetan nam je porast broja
srneće divljači, kaomedvjeda.
Zanimljivo je da nam se u lovištima
sve intenzivni je pojavl juju i
divokoze. Budući da ta divljač ovdje
nalazi mir doprla je i do nekoliko
vrhova gdje je dugo nije bilo.
U Otešu smo izgradili lovački dom i
uredili dva gatera za divlje svinje.
Kupili smo novo terensko vozilo
Ladu Nivu. To vozilo je osim za
redovni obilazak lovišta presudno za
suzbijanje krivolova, za prihranu
divljači, odnosno obilazak hranilišta.
U tijeku su radovi na jednom objektu
koji će služiti kao skladište hrane za
divljač. Kupili smo i pet automatskih
hranilica, izgradili smo pet hranilišta
za srneću divljač, obnovili i izgradili
petnaest čeka, pedesetak lokava,
Vila: Osim rada članova društva,
jeste li imali kakve druge investicije?
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
50
Za Vilu piše: Marin Smolčić
"VILA VELEBITA"
Član Udruge
ul. Vile Velebita bb, Grad
0044-04-2008
www.vila-velebita.hr
Još niste član Udruge Ličana
Vila Velebita !?
Što se čeka?
Posjetite našu stranicu:
Birajte:
“Postanite član Udruge”
Ispunite pristupnicu
Na Vaš E-mail dobit će te
uplatnicu za jednogodišnju članarinu
i....
uživajte u članskim pogodnostima!!!
preko stotinu solišta… Što se
financijskih pitanja tiče, tu stojimo
jako dobro. Radi se jako puno i
rezultati su stoga vidljivi i više nego li
zadovoljavajući.
Tu prvenstveno mislim na krivolov.
Ali da ne bi bilo zabune treba
naglasiti da taj nered nisu prouzročili
isključivo neki naši članovi, ili
lokalni ne-lovci s područja Pazarišta.
Jedno su vrijeme često bili u
krivolovu i članovi okolnih, odnosno
susjednih lovačkih društava, dakle
naši susjedi. Bilo je ponekad skoro
svakodnevno da u doba godine kada
je lov uz pomoć pasa zabranjen, u
našim lovištima odjekuje lavež
lovačkih pasa. Često se događalo da
su ti psi vlasništvo lovaca, ili bolje
reći krivolovaca, iz nama susjednih
lovačkih udruga. Dobrom koo-
rdinacijom i suradnjom s okolnim
lovačkim društvima i tome se
postupno stalo na kraj. Pod neredom
podrazumijevamo i zapuštene lovno-
gospodarske objekte, ali to je danas
na sreću prošlost i ružna uspomena.
Mislim da nije neskromno reći da LD
«Tetrijeb» ima dobru sadašnjost i
svakako još bolju budućnost,
zaključio je predsjednik Perica
Baričević.
Ne tako davno među ličkim je
lovcima kružila pošalica da bi
krivolovac pucao i u svoju mamu,
ako bi kojim slučajem na glavi imala
rogove! Kvazi logika «pucaj u srnu
jer ako je ti ne ubiješ, ubit će je neko
drugi» postupno nestaje. Nekoliko
desetaka kilograma mesa stečenih u
krivolovu, pa prodanih «na crno»,
nikoga neće učini t i bogat im.
Istovremeno, šteta u lovištima je
ogromna i na dulje vremenske staze
nenadoknadiva. Zato u LD «Tetrijeb»
tvrde da ne postoji veće pošasti za
divljač od nesavjesnog lovca, koji
onda zapravo niti ne zaslužuje nositi
to časno ime.
Vila: U razgovoru spominjete da je
bilo «puno nereda u lovištu». O čemu
je zapravo riječ?