Page 53 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

Kako pravilnom
prehranom
pobijediti
rak?
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
52
Oprostite,
gospodine doktore ...!
VRSTA
RAKA
VIŠAK
MASTI U
PREHRANI
PRETILOST ALKOHOL CRVENO
MESO
ZRAČENJE PUŠENJE HRANA
SIROMAŠNA
VLAKNIMA
DIMLJENA,
USOLJENA I
HRANA
PEČENA NA
VATRI
Usna
šupljina
+
+
+
Grkljan
+
+
Jednjak
+
+
+
Štitnjača
+
+
+
+
Pluća
+
+
Želudac
+
+
+
+
+
+
Debelo
cri jevo
+
+
+
+
+
+
+
Žućna
vrećica
+
+
+
+
Gušterača
+
+
+
+
Prostata
+
+
+
+
Maternica
+
+
+
+
Bubreg
+
+
Dojka
+
+
+
+
+
+
Koža
+
+
+
Piše:
dr. sc. Darko Katalinić, dr. med.
P
ravilna prehrana utječe, kako
na prevenciju, tako i na
usporavanje ili rjeđe na
zaustavljanje procesa kancerogeneze
(nastajanja raka). Nepobitni su
mnogobrojni dokazi, prikupljeni u
različitim istraživanjima, o komple-
ksnoj povezanosti između navika u
prehrani i nastanka raka. Različiti
čimbenici prehrane učestvuju u
nastanku oko polovice malignih
bolesti. Prema Svjetskoj Zdravstve-
noj Organizaciji, prestanak pušenja i
konzumacije alkohola, pravilna
prehrana, tjelesna aktivnost i
liječenje određenih infekcija, mogu
spriječiti pojavu oko trećine mali-
gnoma. Ovo je izuzetno značajan
podatak ukoliko se zna da je stupanj
oboljenja od malignih bolesti u
svijetu u porastu za 50 % i da se
očekuje 15 milijuna umrlih od raka
2020-te g. U Hrvatskoj su podaci
također poražavajući: svaka treća
osoba će oboljeti od malignoma
tijekom svoga života. Stoga je svaki
napor usmjeren ka prevenciji raka,
najbolje sredstvo za borbu protiv ove
opake bolesti. Najčešće vrste raka od
kojih se oboljeva u svijetu i u
Hrvatskoj su: rak dojke, pluća,
debelog crijeva, prostate, želuca i
maternice.
Kvalitetna i ispravna prehrana je
jedini način
n a k o j i
m o ž e m o
u n i j e t i u
o rgan i z am
s v e a d e -
kvatne tvari
neophodne
za normalan
rast, razvoj
pa i borbu protiv određenih bolesti,
među kojima je i rak. Svjetski Fond
za istraživanje raka, nakon mnogih
istraživanja, donio je preporuke u