Page 66 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

simpoziju trajne edukacije „Mladen
Sekso“ s temom „Nadomjesno
l i j ečen j e u endok r i no l og i j i “
(12.11.2004). Iste godine koautor
sam poglavlja u knjizi “Akro-
megalija, suvišak i nedostatak
hormona rasta” autora: M. Vrkljana i
V. Čerine, tiskane u Zagrebu, 2004.
godine. Koautor sam poglavlja u
knjizi “Nadomjesno liječenje u
endokrinologiji” autora: M. Soltera i
M.Vrkljana tiskane u Zagrebu, 2004.
godine. Autor sam rada i teksta u
knjizi „Umjetnost i znanost u razvoju
životnog potencijala“, urednika
Miroslava Prstačić, 2006. godine.
Postdiplomski znanstveni doktorski
studij završila sam na Medicinskom
Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
akademske god. 2006/2007.
U postupku sam stjecanja doktorata
znanosti na Postdiplomskom zna-
nstvenom doktorskom studiju Medi-
cinskog Fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu. Tema je iz Endokrinologije
amentor je doc. dr. MilanVrkljan.
Vila: Stvarno impresivno. Paralelno
ste završili i postdiplomski doktorski
studij na Medicinskom fakultetu?
Vila: Nakon toga očekuje se da
doktorirate. Koja Vam je tema?
Vila: Vi ste sad u KBC „Rebro“.
65
V
ila: Kao izrazito dobar student i
mladi liječnik počeli ste se baviti i
znanost i . Kako je bi t i mladi
znanstvenik u RH?
Vila: To vrijeme dok radite kao
znanstveni novak, provjerili smo na
internetu, vrlo ste aktivni. Nekoliko
objavljenih članaka su citirani u vrlo
visoko indeksiranim časopisima.
Iziskuje li to puno napora?
Vila: Vaše kolege hvale Vas kao
izrazito organiziranu i sposobnu
mladu liječnicu. Sudjelovali ste i u
organizaciji nekih zapaženih sku-
pova.
Od 29.07.2004. radila sam kao
znanstveni novak-asistent na faku-
ltetu na projektu "Nadomjesna
terapija u bolesnika s tumorom
hipofize" voditelja doc. dr. sc. M.
Vrkljana, u Centru za kliničku
neuroendokrinologiju i bolesti
hipofize pri Zavodu za endo-
krinologiju, dijabetes i bolesti
metabolizma KB "Sestre milo-
srdnice". Tijekom znanstvenog
novaštva počela sam pisati za
Bolesničke novine u KB "Sestre
milosrdnice". To su novine, jedine
takve u RH, namijenjene primarno
bolesnicima i daju mnoge korisne
informacije bolesniku o njegovoj
bolesti. Pokretač i glavni urednika je
doc.dr.sc.Milan Vrkljan i izlaze u
„Vinogradskoj bolnici“ od 2000.
godine. Ubrzo sam s još nekoliko
mladih kolega ušla u Uredništvo
novina.
Atmosfera u Centru za bolesti
hipofize u KB „ Sestre milosrdnice“
izrazito je radna. Radno vrijeme je
često i vikendom. Tamo sam naučila
zašto i kako od „sirovog materijala“
dobiti korisnu informaciji i pretvoriti
sve to u znanstveni rad. Bila sam silno
ponosna kad je objavljen moj prvi
samostalni rad. Kao rezultat rada u
Centru publicirala sam 30 sažetaka,
šest radova od čega tri citirana u
i tri indeksirana u
Kako smo izuzetno puno radili
postojala je normalna potreba da
prezentiramo naš rad. Sudjelovala
sam u organizaciji više liječničkih
skupova. Član sam organizacijskog
odbora na VII. Memorijalnom
Excerpti Medici
CC-u.
Tamo Vam je šef prof. dr. Mirko
Koršić. Kako to da doktorat radite u
„Vinogradskoj“?
Vi la: Vi s te akt ivni i i zvan
Medicinskog fakulteta?
Vila: Jeste li vjernik?
Vila: Idete li u Liku i kako Vam se Lika
sviđa kao rođenoj Zagrepčanki?
Nakon mog prelaska u KBC “ Rebro“
ja sam svom novom šefu, profesoru
Koršiću, prezentirala sve dotadašnje
istraživanje i on me podržao da s tim
nastavim i da mi to bude tema
doktorata.
U svojstvu vanjskog suradnika kao
gost nastavnik od 2004. do sada
honorarno izvodim nastavu stude-
ntima prve godine na Katoličkom
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu za potrebe Katehetskog
instituta o osnovnim temama endo-
krinologije iz kolegija “Opća i
razvojna psihologija” i “Uvod u
psihologiju” voditelja kolegija dr. sc.
Ivana Štengla. U planu je vođenje još
jednog izbornog predmeta „Endo-
krinologija u psihofizičkom ra-
zvoju“.
Jesam. Moja obitelj usadila mi je
kršćanska načela življenja i rada. Na
to sam izrazito ponosna.
Lika je prekrasna, toliko ljepote i
netaknute prirode teško se nalazi u
bilo kojem dijelu svijeta. Volim ići u
Liku i mnoge informacije saznam
preko Udruge „Vila Velebita“ čiji
sam i ja član. Svaki broj „Vile
Velebita“ pročitam od korica do
korica, a dodatne informacije
dobijemna web stranici „Vile“.
Doktorica Martina Matovinović
najbolji je izdanak tradicionalnog
sustava vrijednosti koji se u ovoj
obitelji prati još od njenog rođaka
profesora Josipa Matovinovića, oca
moderne hrvatske endokrinologije
porijeklom također iz Ličkog Cerja.
Za Vilu razgovarao: Mario Vrkljan