Page 7 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
6
stotinu donesenih zakona, koji su
trenutno na usklađivanju s pravnom
stečevinom Europske Unije, mogli u
2008. g. biti i usklađeni.
Najizglednije je da ćemo 2010.g. ući
u Europsku Uniju. Prethodno moraju
biti stvoreni realni preduvjeti;
primjerice, svi pregovori moraju biti
završeni do jeseni 2009.g., zatim
dolazi proces ratifikacije od drugih
država i tada bi, konačno, ulazak u
Europsku Uniju mogao postati
stvarnost. Ukoliko se bude radilo kao
do sada, bez nekih većih poteškoća,
2010.g. je najrealnija godina ulaska u
EuropskuUniju.
Profesionalno i politički, mi smo
stranačke kolege. Dr. Sanader je
predsjednik stranke, a ja sampolitički
tajnik, te je naša suradnja vrlo bliska i
važna. Privatno, obitelji Sanader i
Zubović, dugogodišnji su prijatelji i
to prijateljstvo rado i s veseljem
njegujemo. Moram naglasiti da me
izrazito prijateljski, a ne samo
kolegijalni odnosi vežu uz mnoge
članove stranke, pa sam tako s dr.
Darkom Milinovićem, ministrom
zdravstva, prijatelj još iz vremena
kad je bio liječnik uGospiću.
Hrvatsko društvo strahovito se brzo
razvija i svi moramo sudjelovati u
tome na način da jako kvalitetno
radimo, svatko u svojem profe-
sionalnom okruženju. To bi, zapravo,
trebalo značiti i da se adekvatno
obrazujemo tijekom cijeloga svojega
životnog vijeka, kako bi mogli
udovoljiti silnim tehnološkim i
gospodarskim zahtjevima i u našim
pedesetim godinama života, kad smo
na vrhuncu svojih psihofizičkih
sposobnosti. Zato je naša prioritetna
zadaća stvoriti kvotu od 20%
visokoobrazovanih ljudi, te poticati
da se što veći broj ljudi obrazuje na
Vila:
Vila:
č
Vlade
dr. Ivom
Vila:
ć
Mnoge su spekulacije u vezi s
datumom ulaska Republike Hrvatske
u Europsku Uniju. Kakva je Vaša
procjena, s obzirom da preko raznih
tijela izravno sudjelujete u ulasku
Hrvatske u europsku obitelj?
U kakvom se ozra ju odvija
Vaša suradnja s predsjednikom
Sanaderom?
Kakva je Vaša vizija hrvatskog
društva u skoroj budu nosti?
srednjim i visokim školama. Samo
tako možemo konkur i rat i na
svjetskom gospodarskom tržištu.
Ljudi u svojimprofesijama, koji puno
i kvalitetno rade,
trebaju biti i
adekvatno nagrađeni i stimulirani za
svoj rad. Svakako, i svjetski jezici su
uvjet bez kojega se ne može niti
zamisliti u budućnosti posao bilo
koje vrste.
Izgradnjom suvremene autoceste,
Lika napokon dobiva svoju šansu za
gospodarski razvitak, a gotovo
istodobno postaje i turistički atra-
ktivna destinacija. Međutim, mene
osobno više brine činjenica što u
današnjoj Lici nema ljudi. Tijekom
prošlog stoljeća Ličani su, zbog
ekonomskih i političkih razloga,
odlazili u Ameriku i u Australiju i
tamo zasnivali svoje obitelji.
Postojala je i migracija stanovništva
u veće centre unutar Hrvatske,
primjerice u Zagreb, Zadar, Rijeku,
što je osiromašilo demografsku sliku
ličke regije. Razvitak Like ovisi o
mlađoj, radno sposobnoj populaciji,
te o povratku ljudi u svoja rodna
mjesta iz većih gradova. Sve je to
moguće jer će, zbog povoljnih
ekonomskih, infrastrukturnih i
političkih razloga, već dolazi do
ulaganja u nove, naročito green field
projekte koji će onda otvoriti
mogućnost bržeg zapošljavanja, te će
tako omogućiti ljudima ostvarenje
boljeg standarada za sebe i svoje
obitelji. Zato se nadam da će sve više
mladih ostati u ovom kraju punom
mogućnosti.
Mislim da sa zadovoljstvom mogu
reći da se glavne zamisli ostvaruju i
da uvjerljivo idemo dalje.
Vila:
č
ž
č
č
svjesni
ć
č
č
Vila:
ć ć
Kako je u ovo inkorporiran
regionalni razvoj Li ko-senjske
upanije, s naglaskom na podru je
li ke regije, ako smo
da se
gotovo pola stolje a ovo podru je
s u s t a v n o ma rg i n a l i z i r a l o u
gospodar s kom, prome t nom i
turisti komaspektu?
Vra aju i se unatrag osam
godina, u kojoj ste mjeri zadovoljni
postignutim rezultatima?
Za Vilu piše: Avenka Butković
dipl. novinar
U srpnju ove godine u Krasnu su
održani Dani sira na kojima su svoje
proizvode predstavili mljekari iz
različitih dijelova Hrvatske, a kao i
prethodnih godina privukli su velik broj
posjetitelja. Osim iz Senja, Otočca i
obližnjih naselja bilo je tu i Zagrepčana,
Šibenčana, Riječana i posjetitelja iz
inozemstva koji su imali prilike
degus t i ra t i s i reve , i z ravno od
proizvođača saznati kako ih proizvode,
a kasnije se i zabaviti uz pjesmu Kiće
Slabinca i Snaše sa Slavonskim
dukatima.
Pokrovitelj manifestacije bi lo je
Ministarstvo poljoprivrede, a njihov
organizator i ove godine bila je
krasnarska tvr tka Tomaić-commerce u
v l asn i š t vu V l ad imi ra Toma i ća ,
ovdašnjeg proizvođača poznatog
Krasnarskog i Velebitskog sira. Izložba i
degustacija sireva održana je na
prostoru ispred Mjesnog doma i uprave
Nacionalnog parka, čiji su djelatnici
također pomagali u organizaciji. Osim
sira iz Tomaićeve sirane Runolist
posjetitelji su imali prilike degustirati i
sireve mljekara iz Pakova Sela,
Pleternice, Babine Grede, Daruvara,
Otoka kod Sinja i Žminja, a svi su
članovi Udruge prerađivača mlijeka
Hrvatske koja okuplja oko stotinu malih
i srednjihmljekara.
U zabavnom dijelu programa orga-
nizirana je i tombola u kojoj su zgodici
bili proizvodi izlagača, a glavni zgoditak
bio je veliki Krasnarski sir težak 12
kilograma, kojeg su Tomaići proizveli
baš za ovu prigodu. »Zadovoljni smo
kako je mani-festacija uspjela. Preko
600 posje-titelja u opuštenoj i veseloj
atmosfer i , a sve bez i kakvog
incidenta«, zadovoljno kaže Vladimir
Tomaić.
Dani sira
u Krasnu