Page 9 - Vila Velebita br 15

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
8
KROTI SE SNAGA SENJSKE BURE
Prvi vjetro-park na području Ličko-senjske županije gradi se u senjskom zaleđu
lokalitetu Vrataruša u koji tvrtka Valalta iz Rovinja ulaže oko 55 milijuna eura
P
red kraj ove godine Ličko-
senjska županija imat će svoj
prvi vjetro-park koji će za
proizvodnju struje koristiti snagu
poznate senjske bure. Početak
n j egove gr adn j e nedavno j e
simbolički označen zakopavanjem
prve lopate, a investitor je rovinjska
tvrtka Valalta. Biti će to ujedno prvi
vjetro-park u Ličko-senjskoj županiji
, te treći ali po snazi dosada najveći
vjetropark uHrvatskoj.
ZNAČAJNAULAGANJA
Postrojenje vjetro-parka biti
će
smješteno na lokalitetu Vrataruša u
Krivom Putu , desetak kilometara
udaljenom od Senja, a gradnja će se
provesti u dvije faze. Prva obuhvaća
izgradnju 14 vjetro -turbina ukupne
snage 42 MW, a druga postavljanje
još dodatnih 8 vjetro- turbina, tako
da će ukupna snaga postrojenja u
konačnici biti 66 MW. U prvu fazu
uložiti će se 55 milijuna eura. Prema
planiranim rokovima biti će dovršena
do konca listopada, a s početkom
rada davati će 125 milijuna kilovat
sati struje godišnje. Ta količina struje
prema europskim normativima
potrošnje zadovoljava potrebe
t r idese t t i suća če tveroč l anih
domaćinstava, ili primjerice ta je
Impozantne su i brojke koje
svjedoče o obimu radova koji će
se na gradnji vjetro-parka izvesti.
Primjerice iskopati će se oko sto
tisuća kubika materijala, ugraditi
osam tisuća metara kubnih
armiranog betona, petsto tona
armiranog željeza, te položiti
dvadeset dvije tisuće metara
kabla.
Visina vjetro-turbina će 80
metara, a svaka će imati po tri
krila dužine 45metara.
IMPOZANTNE BROJKE