Page 10 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

sada ovdje volontiraju, moglo bi se
reći, mladi ljudi iz cijeloga svijeta.
Vijest je još zanimljivija, ukoliko se
zna da volonteri, koji dolaze iz
različitih sredina, nisu podrijetlom
Hrvati, kako bi se u prvi tren
pomislilo.
Početkom listopada, prolazeći kroz
Kuterevo, u razgovoru s g. Crnko-
vićem saznali smo neke nove
pojedinosti o tome otkuda toliki
interes volontera za ovaj kraj i koji su
motivi bili mladim ljudima da dođu u
Kuterevo.
„Spozna j a da
smo prepoznati i
u Čileu, na No-
vom Zelandu ili
u Australiji jako
nas raduje. Volo-
nteri iz ovih ze-
malja nisu po-
drijetlom Hrvati,
kako bi se odmah
pomislilo. Tije-
kom ovog pro-
ljeća i ljeta udo-
mili smo u skro-
mnim uvjetima
smještaja 196
volontera iz svih dijelova svijeta i 20
volontera iz Hrvatske. Naši klubovi u
Njemačkoj i Nizozemskoj nas jako
dobro promoviraju, a isto tako
današnja komunikacija mladih putem
i n t e r ne t a p r ema š i l a j e na š a
očekivanja. Posebna priča je
International Student Volonteer
Service, koji nam je poslao dvije
skupine starijih studenata, koji su dva
tjedna proboravili radeći u Kuterevu,
a druga dva tjedna proveli na
proputovanju upoznavajući Hrva-
tsku.Volonteri su napravili ogradu za
smještaj još dvoje medvjeda, te
uredili dva bazena koji medvjedima
služe za osvježenje od nesnosnih
ljetnih vrućina.
Ako govorimo o smještaju za
volontere, on je vrlo skroman, a
pravila boravka su strogo uređena.
Zbog velikog interesa,
volonteri
sami izgrađuju ekološka prenoćišta
od prirodnih materijala (drvo),
spavaju u vrećama za spavanje, sami
si kupuju i pripremaju hranu, uz
obvezu dnevnoga petosatnog rada u
utočištu. Ostatak dana provode u
druženju, zabavi i na izletima. Svima
je motiv isti: upoznati Hrvatsku i
pomoći u projektu očuvanja prirodne
ravnoteže gorske Hrvatske, koji je i u
Hrvatskoj i u svijetu prepoznat kao
prihvatljiv i kvalitetan ekološki
projekt očuvanja planeta Zemlje.
Upravo sada polako zamiru znača-
jnije aktivnosti (na blagdan Sv. Kate
prestaje hranjenje medvjeda), jer se
medvjedi pripremaju za stanje
hibernacije i lagano tonu u zimski
san“ ispričao nam je g. Crnković za
svoj omiljeni list „ViluVelebita“.
D
o izvjesnog vremena, malo
mjesto Kuterevo, izišlo je iz
anonimnosti zahvaljujući
izgrađenom utočištu za male
medvjede koji su ostali sami, a bez
ljudske pomoći teško da bi mogli
preživjeti. U samom početku,
voditelj utočišta Ivan Crnković
Pavenka, čuvao je i hranio medvje-
diće uz pomoć mještana. No, kako
smo postali globalno selo, vijest o
utočištu ubrzo se proširila, pa tako
569
Kako je nepoznato Kuterevo
povezalo kontinente
Ivan Crnković s časopisom "Vila
Velebita"
Za Vilu piše: Avenka Butković
V
http://www.vila-velebita.hr