Page 15 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br.: 16 (108) - Prosinac 2008.
14
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
prigodi lijepo može uočiti sva raskoš
njihovih tradicionalnih nošnji upo-
tpunjenih rungu-om (štap za ubijanje
životinja i obranu).
No stokom se ne trguje samo na
sajmu. Prilikom ženidbe muškarci su
dužni za ženu obitelji dati šest krava.
Prodaja se dogovara preko pleme-
nskog poglavice koji je najbogatiji
pripadnik plemena što se očituje i
posjedomnajvećeg broja žena.
Žene nose jednobojnu odjeću i
potpuno šišaju kosu. Uz kućanske
poslove, odgoj djece i pripremu
hrane, izrađuju osebujan nakit
osobito za uši. U zadnje vrijeme
ponekoj se oko vrata može vidjeti i
mobilni telefon.
Bez obzira što je više od 80%Masaia
katoličke vjere, izražena je poli-
gamija. Muškarci posredstvom
poglavice kupuju djevojčice od
njihove 16-17 godine te one počinju
rađati djecu. Vrlo često žena u životu
rodi i do 9 djece koja odrastaju
brinući se jedni o drugima. Kada
navrše šest godina neki od njih
pohađaju školu naših franjevaca gdje
se nauče čitati i pisati iako im to
možda u njihovom svakodnevnom
životu nikada neće zatrebati.
No, krenimo konačno na putovanje
27-godišnjeg apsolventa Prehra-
mbeno-biotehnološkog fakulteta
Mladena Heigl-a. Put do Tanzanije
vodio ga je preko Misijskog ureda
Katoličke crkve na Kaptolu 32.
Redovnici su njegov dolazak najavili
misionarima iz Hrvatske u Wami
Dakawa, fra Draženu Klapežu i fra
Nikoli Sariću koji već godinama žive
sa Masai narodom pomažući im u
svakodnevnom životu u duhu
katoličke vjere.
Put koji je trajao tri dana sastojao se
od leta avionom do Dar el Salaam-a
gdje se Mladen prvi puta susreo sa
swahilijem jer se engleskim, iako
službenim jezikom, služi vrlo mali
broj stanivnika. Slijedi putovanje
autobusom do Morogoro-a koji je
najveći grad istoimene pokrajine, što
znači da se u njemu nalaze bonica,
policija te ostale službe koje su
obilježje jednog oblika civiliziranog
života kojega smo na putu do misije
Wami Dakawa ostavili iza sebe.
Fra Dražen i fra Nikola koji vode
misiju Wami Dakawa porijeklom su
iz Trilja. Fra Nikola je došao u Wami
Prodaja zmijskog otrova na sajmu
Žene rađaju do kasne dobi
Kuća sa TV antenom
Jenny
Mladen i Masai dječaci
Masai žene na svetoj misi