Page 20 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

19
dr. sc. Jospi Jurčević
VUKOVAR '91
Sedamnaest godina poslije
U
ljeto 1991. g. srbijanska
oružana agresija na Hrvatsku
bila je u punom, totalnom
intenzitetu. Postupno se provodilo
vojno presijecanje Hrvatske na tri
smjera: 1. u zapadnoj Slavoniji-
prema Virovitici, 2. ispod Karlovca-
prema Sloveniji, 3. u dalmatinskom
zaleđu-prema Zadru. Cilj je bio
očigledan; nakon vojnog presijecanja
i okupacije većeg dijela Hrvatske,
izvršiti vojni obračun sa legalno
izabranim vlastima hrvatske države
te na taj način srušiti proces
hrvatskog državnog osamostaljenja.
Za dovršenje toga plana u Srbiji je
izvršena velika mobilizacija, te se u
drugoj polovici kolovoza 1991. g. iz
Srbije u Hrvatsku počelo prelijevati
više desetaka tisuća srbijanskih
vojnika, više stotina tenkova i
oklopnih transportera i brojna sva
druga ratna oprema.
Republika Hrvatska tada je bila u
početnom procesu državnog ustro-
javanja, a Hrvatska vojska kao
institucija nije ni postojala, kao ni
oružje Teritorijalne obrane koje je
Hrvatskoj oteto 1990. g. u vrijeme
održavanja prvih višestranačkih
izbora. Uz to, tadašnji vanjsko-
politički položaj Hrvatske (i Slove-
nije) bio je krajnje nepovoljan.
Odnosno, cjelokupna međunarodna
zajednica i sve moćne europske i
svjetske države potpuno i na sve
načine su podržavale opstanak
stvarno raspadnute Jugoslavije, a o
priznavanju samostalnosti novih
država nije se htjelo niti čuti. Pri kraju
rujna čak je Vijeće sigurnosti UN-a
donijelo sramotnu Rezoluciju o
embargu na uvoz oružja na prostor
bivše Jugoslavije, što je bilo konačno
«zeleno svjetlo» koje je među-
narodna zajednica dala srbijanskoj
oružanoj agresiji.
U takvom odnosu vojnih snaga i
takvoj političkoj situaciji, realne
procjene nisu davale nikakvog
izgleda opstanku hrvatske države.
Kad su goleme srbijanske snage,
namijenjene slamanju cijele hrvatske
države, stigle krajem kolovoza do
Vukovara izgledalo je da će Vukovar
biti pregažen usput u jednom danu,
jer Vukovar je branilo približno 2000
izrazito slabo naoružanih i vojno
neuvježbanih branitelja, pretežito
dragovoljaca.
Međutim, dogodio se vojni fenomen,
tj. Vukovarska bitka u kojoj su
U izuzetno nepovoljnom odnosu snaga, golemi i gotovo nevjerojatni vojni
rezultati vukovarskih branitelja ne mogu se nikako objašnjavati materijalnim
razlozima, odnosno brojem branitelja, količinom i vrstom oružja, ili vojničkom
uvježbanošću, nego izuzetnomduhovnom snagom.
http://www.vila-velebita.hr