Page 22 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

godine.
Zbog takovog stanja u državnim i
društvenim institucijama u Republici
Hrvatskoj su nepoželjni opće dobro,
socijalna solidarnost, poštenje,
znanje, domoljublje, a poželjnima i
stvarno prosperitetnima se predsta-
vljaju asocijalnost, pohlepa, sebi-
čnost, neodgovornost, korupcija i
nasilje. Ovaj proces negativizma koji
je usmjeren na razaranje hrvatskog
zajedništva došao je do kritične
razine. I svjetsko i hrvatsko povijesno
iskustvo nas uči, da u takvim grani-
čnim situacijama, kada institucije ne
zastupaju temeljne interese i vrije-
dnosti društva, započinju spontani
procesi samoobrane zajednice.
Tako je bilo 1991. godine u
Hrvatskoj, naročito u Vukovaru.
Stoga je važno prepoznati da se ove
godine u Vukovaru, na obilježavanju
Vukovara 91, samopozvano okupio
daleko veći broj ljudi dobre volje
nego prethodnih godina. To, s jedne
strane znači da je stanje institucijskog
života u Hrvatskoj u najdubljoj krizi,
a s druge strane to znači da je u
hrvatskom nacionalnom korpusu
ostala sačuvana identitetska samo-
svijest i odlučnost koju ponajbolje
simboliziraVukovar 91.
21
su se i duboko poistovjećivali s
Vukovarom91.
Na taj način Vukovarska bitka, u
stvarnom i simboličkom pogledu,
nije bila bitka za Vukovar, nego u
punom smislu bitka za Hrvatsku. Niti
jedan događaj i ideja nisu toliko
sveobuhvatno i toliko duboko
integrirali hrvatsko društvo kao što to
čini Vukovar 91. Na poseban način o
tome svjedoči i znakoviti statistički
podatak da približno trećina vuko-
varskih branitelja nisu bili stanovnici
ili podrijetlom iz Vukovara, nego
dragovoljci iz svih dijelova Hrvatske,
s hrvatskih područja BiH i iz
hrvatskog iseljeništva.
Međutim, nositelji institucijske moći
u Hrvatskoj su se na potpuno
suprotan način odnosili prema svemu
što je stvarno i simbolički vezano za
Vukovaru 91. O tome zorno svjedoče
sudbine preživjelih vukovarskih
branitelja, logoraša i prognanika, koji
su danas, kao povratnici u Vukovar,
prisiljeni živjeti i svakodnevno se
susretati sa zločincima.
No, ono što je dugoročno najgore za
Hrvatsku je činjenica da su u
državnim i društvenim institucijama
u Hrvatskoj, osim samihVukovaraca,
još nepoželjnije i progonjenije
vrednote koje simbolizira Vukovar
91, a koje su se najjasnije i
najmasovnije očitovale tijekom
Hrvatskog domovinskog rata 1991.
Za Vilu piše: dr. sc. Josip Jurčević
http://www.vila-velebita.hr
Foto: Sanja Grković