Page 24 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

farme za svoje potrebe ali i za potrebe
cijele Like
"-kazao je Širjan. Meso sa
farme Vodoteč u konačnici bit će
brendirano, unatoč podatku kojega
Širjan izdvaja, da je stočna hrana
itekako skupa a meso relativno
jeftino. Inače, obiteljska tvr-
tka"Širjan" d.o.o čije je sjedište u
Križevcima ima tri farme sa 25
zaposlenih i ukupnom godišnjom
proizvodnjom većom od 7000
23
ŠIRJAN
farma junadi
među najvećima u Hrvatskoj
N
akon što je prije dvije godine
u Vodoteču, Općina Brinje,
otvorena farma junadi
"Širjan", po riječima njenog vlasnika
Zvonimira Širjana, godišnjom
proizvodnjom od 3000 komada
junadi ona danas spada među najveće
farme u Hrvatskoj. Ratna zbivanja
bila su uzrok propadanja farme, no uz
podršku Općine i uz znatna fina-
ncijska sredstva uložena u obnovu,
proizvodnja je ponovno pokrenuta
tako da danas na farmi površine 7
hektara ima i sedam modernih
objekata sa svom pratećom najmo-
dernijom mehanizacijom. Tri mili-
juna kuna uloženo je kako bi se
pokrenuli poslovi a potom i 10
mlijuna kuna u nabavku same stoke.
Opravdanost ulaganja u farmu
Vodoteč danas se ogleda u podatku da
se godišnja proizvodnja mjeri u 10-
tak milijuna kuna pri čemu je i
vrijednost zaliha hrane oko 5
milijuna kuna. Osim što je stočni
fond itekako velik, Zvonimir Širjan
kaže da oko 40 posto stoke sa te farme
završi kao "baby biff" u Italiji, kao
milanski rez, i to poglavito u okolici
Milana i Fiorentine dok je ostali dio
namjenjen domaćim eminentnim
mesnim industrijama (PIK-Vrbo-
vec, Podravka-Mesna ind., Danica-
Koprivnica..).
-"
Plan nam je da tov junadi kao tov
više nećemo povećavati, no plani-
ramo oformiti jedno stado pašnih
pasmina, gdje bi goveda bila na
otvorenom, jer su otporna na vreme-
nske ne(prilike). Tim bi dobili
isključivo ekološko meso koje će biti
brendirano. I dalje nastavljamo sa
ulaganjima u modernizaciju farme.
Sagradit će mo mješaonu stočne
Za Vilu piše: Dražen Prša
Zvonimir Širjan
http://www.vila-velebita.hr