Page 30 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

29
U
Petrinji je prošloga vikenda
održan 2. Sajam prehrane,
gastronomije, kulinarstva i
turizma na kojem se predstavilo
pedesetak izlagača, među kojima i
Hrvatska gospodarska komora Župa-
nijska komora Otočac sa 23 izlagača.
Tajnik HGK ŽK Otočac Milan
Kranjčević kazao je da su mnogi
ostali iznenađeni preze-ntacijom
proizvoda iz Ličko senjske županije
jer su mnogi po prvi puta mogli
upoznati široku lepezu iznimno
kvalitetnih proizvoda počevši od
pastrve, kavijara, pašteta, sireva,
mrsa, lovačkog gulaša, kolača, kruha,
meda...
"Nakon prezentacije naših proizvoda
u Istri i Dalmaciji namjera nam je
bila širenje prema kontinentalnom
djelu Hrvatske, prema Slavoniji jer
zaista imamo što pokazati. Stvoreni
su i određeni kontakti buduće
suradnje a naši su poduzetnici uspjeli
i znenadi t i brojne pos jet i tel je
k va l i t e t om, r a z nov r s no š ću i
raritetom brojnih proizvoda"
. Pre-
dsjednik HGK ŽK Otočac Joso
Brajković predstavio je potencijale
Ličko senjske županije s posebnim
težištem na turističko gospodarske
potencijale koji su nositelji budućeg
razvoja županije. Predstavljanje
HGK ŽK Otočac upotpunio je i
oduševio svojim nastupom KUD iz
Sinca dok je revijalna večera bila
posebnost kojom su svi bi l i
iznenađeni i oduševljeni.
NA 2. SAJMU PREHRANE, GASTRONOMIJE, KULINARSTVA I TURIZMA
HGK ŽK OTOČAC
Za Vilu piše: Dražen Prša
http://www.vila-velebita.hr