Page 33 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

Zajednica kulturnog turizma HGK – Županijske komore Otočac i Turistička zajednica Ličko-senjske županije i ove
godine raspisale su javni poziv za odabir kvalitetnih i prepoznatljivih suvenira Ličko-senjske županije.
Vila Velebita / Br.: 16 (108) - Prosinac 2008.
32
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Košarica Ličkih suvenira
S
uveniri su se mogli kandidirati
u kategorijama kulturno –
povijesnih suvenira-, tradi-
cijskih suvenira, prirodni okoliš, i
gastro suveniri.
Predložene izvedbe mogle su biti
materijalni predmeti: obrtnički
proizvodi, rukotvorstvo, jela, pića,
blagdanski simboli, tiskovine,
multimedija...
Košarica suvenira Ličko-senjske
županije nadopunjena je nakon
natječaja sa još 7 suvenira te se u njoj
sada nalazi ukupno 17 originalnih
suvenira i to od starih: gačanske
coklje, klječana torba, preslica,
japodska figurica žene, naočarasta
fibula, gačanska kopča, mirisni
purpuri, DVD - Hidden treasures of
Lika-Senj County, džemovi "teta
Anka", lička šljivovica "Kiza", a od
novih: gačanska crvena kapa,
nakurnjak, grb Ludovika Perovića,
kravata Gacka, svetište boga Mitre,
tunera, keramička ovčica. Na
promociji suvenira uručena su
priznanja najuspješnijim autorima
(P.T.O. Buco, Udruga "Gačanka",
Udruga građana "Tara" i Udruga
"Prospero").
Za Vilu piše: Dražen Prša
UDBINA
Dokaz burne prošlosti
Arheološko nalazište