Page 38 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

obnovi ulazna kula
" - kažeMileti
žbe kod kapele okupio se
impozantan broj stru
Županije te biskup Go
spi
ć.
Na svečanosti prilikom otvaranja
izlo
čnjaka i
uzvanika me
čić, ravnatelj
Restauratorskog zavoda Hrvatske
Ferninand Meder, predstavnici
konzervatorskih odjela Karlovca i
Zagreba,
ćko senjski msg. Mile Bogović.
đu kojima predstavnici
Ministarstva kulture RH (glavni
konzervator Miljenko Domijan),
ravnatelj Povijesnog muzeja Hrva
tske Ankica Pan
-
-
37
Plemićki grad
SOKOLAC
vraćen u stvarnost
P
rvi put da je u Hrvatskoj u
djelomi
-
-
-
čno restauriranim ru
ćkog
grada postavljena stalna izlo
ćkom gradu Sokolac u
Brinju. Izlo
čelnik Općine Ivan
Lokmer ka
ća no tek su 1999. godine
dobivena 2 mili juna kuna s kojima je
promjenjeno krovi
ševinama jednog plemi
žba, i to
izložba o plemi
žba je postavljena u
restauriranoj kapeli Presvetoga
Trojstva - djelu Frankopanskog grada
Sokolac. Na
že da radovi na obnovi
datiraju iz 60-tih godina prošlog
stolje
šte na kapeli te
restaurirani ol tari koji se na žalost
još uvijek nalaze u restauratorskim
radionicama restauratorskog zavoda
Hrvatske. Dodao
je da još treba 1,1
milijun kuna kako
bi se u postunosti
k o m p l e t i r a l a
obnova kape l e
Presvetoga Tro
jstva. Prof. Drago
Mileti
žbe tvrdi da je
to najljepša, ne
s a m o k a s n o
goti
ši kasno
goti
-
-
-
-
ć, konze
rvator, voditelj
radova i autor
izlo
čka kapela već
i najljep
čki sakralni
prostor:
"
Do sada u kontinentalnom djelu
Hrvatske nismo imali prezentiran ni
jedan dio ru
ćkog
grada. Osim Trsata u cjeloj
Hrvatskoj nismo imali istra
ševina jednog plemi
žen jedan
konzerviran grada no sada tzo
imamo u Brinju. Još preostaje da se u
potpunosti završe radovi na obnovi
kapele Presvetog Trojstva te da se
Za Vilu piše: Dražen Prša
Drago Miletić
http://www.vila-velebita.hr