Page 40 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

klupa, te izgradnju bungalova.
Namjera im je da u stvari naprave
svojevrsni sportsko rekreacijski
centar za što očekuju pomoć Općine
Brinje, Hrvatskih voda i članova
udruge. A da bi svi ti poslovi mogli
obavljati, lovci neizmjernu ljubav i
trud ulažu u zaštitu divljači.
Potvrđuje to podatak lovnika Antona
Vranića koji kaže da u zadnjih pet
godina sve podređuju zaštiti divljači.
U tu su svrhu, kaže Vranić, povećali
broj hranilica, pojilišta i solilišta.
Sada imaju 12 hranilišta za divlje
svinje sa kukuruzom, 52 komada
hranilica za srneću divljač, 100-tinjak
solilišta, 3 automatske hranilice, po
15 lokvi i kaljužišta. Spremili su 25
tona kukuruza u zrnu i klipu, no uz
spomenuto lovci siju 3 hektara zobi,
1,5 hektara kukuruza, 2 hektara
djeteline, hektar krumpira za divlje
svinje te kose oko 3,5 hektara livade.
Ponosni su lovci i na podatak da
krivolova skoro da i nema, prve-
nstveno zahval jujući 11-or ici
lovočuvara. LU „Brinje“ ima čak 22
visoke čeke za osmatranje, dvije
visoko kvalitetne čeke koje služe za
divljač na površini od 11 hektara sa
svimpratećimobjektima.
- kaže Šegota.
Oko 700.000 kuna lovci će uložiti u
čišćenje jezera, izgradnju pješačke
staze s osvjetljenjem, postavljanje
Taj će nas posao koštati oko
550.000 kuna, ogradit ćemo prihva-
tilište i u početku u njega smjestiti
divlju svinju. Sve to radimo uz
dogovor i konzultacije s nadležnim
ministarstvom. Tu je i naše jezero
„Brodić“ kojega izgrađujemo od
1987. godine po etapama, a danas se
u njemu nalaze kapitalni primjerci
amura i šarana. Godišnje u pori-
bljavanje jezera ulažemo oko 20.000
kuna“
39
odstrjel medvjeda uz koje su i
mečilišta. U posljednjih je deset
godina u lovištima LU Brinje
odstrijeljeno sedam visoko trofejnih
medvjeda, stvorena je suradnja sa
prijateljima lovcima iz Italije koji
dolaze u lov na šljuku i prepelicu a u
planu lovci imaju i bavljenje lovnim
turizmom, za što imaju sve predu-
vjete, ali i ono najbitnije – volju za
radom i ljubav prema životinjama.
Sa žaljenjem ističu probleme koji ih
prate posljednjih 18 godina. Kažu da
je nakon smanjenja broja divljači
zbog rata, auto cestaA1 donijela nove
probleme i stradavanje divljači. Zbog
neizgrađenosti „zelenih mostova“-
prijelaza za divljač, lovište im je
podijeljeno na dva djela tako da su
prekinuti prirodni putovi migracije
divljači. Zbog toga im je stradalo pet
medvjeda, četiri srne, ris i vuk.
Nadaju se da izgradnjom buduće auto
ceste Žuta Lokva – Rijeka neće biti
napravljena ista pogreška te da će se
uz struku pitati i mišljenje lovaca.
Lovcima LU „Brinje“ iz Brinja nepoznati je počinitelj iz lovačkog doma
ukrao prepariranog medvjeda koji je na lovačkim sajmovima
predstavljao Ličko senjsku županiju. Medvjeda kapitalca odstrijelio je
talijan Valerio Biasion koji je potom darovao LU „Brinje“ medvjeda,
čije su krzno lovci izložili u lovačkom domu. Vrijednost medvjeđeg
krzna procjenjuje se na 15.000 eura. U LU „Brinje“ kažu da su uvjereni
da znaju kradljivca i da su sve prijavili policiji ali policija nije ih
izvijestila o rezultatima istrage.
Lovcima ukrali medvjeda
Za Vilu piše: Dražen Prša
Ivan Šegota
Mladen Draženović - Buco
M
http://www.vila-velebita.hr