Page 47 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br.: 16 (108) - Prosinac 2008.
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
H
rvanje je, kao jedna od
najstarijih borilačkih vje-
ština i sportskih disciplina,
poznato još od stare Grčke. Radi se o
borbi između dva protivnika s ciljem
svladavanja koristeći različite
zahvate pri čemu su udarci zabra-
njeni. Skoro svaki narod svijeta ima
svoj tradicionalni način/stil hrvanja,
npr. u Turskoj i Makedoniji su hrvači
namazani uljem, tzv. pelivani, u
Japanu sumo hrvanje, itd.. U
Hrvatskoj je tradicionalno (vjero-
jatno jedini) poznat lički u koštac, u
kojem se dva borca obuhvate rukama
i pokušavaju jedan drugoga (s)rušiti
na pod pritiskanjem svojih ruku o
suparnikova leđa pri čemu ne smiju
pustiti hvat; zapravo se traži samo
sirova snaga, tj. tko će koga prije
slomiti. Hrvanje je standardni
olimpijski sport, kako i prije, tako i
od prvih modernih Olimpijskih igara
1896. godine u Ateni. Discipline
hrvanja u olimpijskom programu su
dva najpoznatija i najprihvaćenija
načina: grčko-rimski i slobodni, a
natjecatelji su podijeljeni po kate-
gorijama težine. Suvremeno hrvanje
je sport u kojem su tijekom borbe
prisutne sve vrste snage: eksplo-
zivna, statička, repetativna, apso-
lutna, a između ostalog vrlo je bitna
koordinacija i fleksibilnost kralje-
žnice tijekom bacanja uvinuća
(most). Kad se sve to skupa sagleda
hrvanje, kao najstariji borilački sport,
od davnih vremena zasigurno spada u
sam vrh najtežih sportova. Krovna
svjetska hrvačka organizacija je
FILA (Fédération Internationale des
Luttes Associées) koja osim grčko-
rimskog i slobodnog načina ima
natjecanja i u sambo hrvanju,
grapplingu i hrvanju na pijesku.
Godine 1949. utemeljen je Hrvatski
hrvački savez koji je član FILA-e,
dok su Ličani pridošli u Zagreb 1966.
osnovali današnji Hrvački klub Lika,
pri čemu je jednu od glavnih uloga
imao Josip Čorak, proglašen
sportašem 20. stoljeća u Ličko-
senjskoj županiji. Dok je nažalost
Božo Starčević
NOVA NADA HRVA KOG ŠPORTA
TS
č
Božo i Nikola davno u Dugoj uvali
Božo na proglašenju
najboljih hrvača RH 2007.
46