Page 51 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

njene vrlo vrijedne i raritetne knjige
od 15. stoljeća do danas, kao što su
liturgijske knjige (misali i brevijari),
rukopisi, muzikalije, pisani mate-
rijali vezani za Senj, izdanja HAZU,
glasila znanstvenih, državnih i
Najstariji dokument (ovjereni prije-
pis) iz Biskupijskog arhiva, gdje je
pohranjen, datira iz 1445.g., a
najstariji registrirani dokument (više
nije u arhivu) datira iz ranijega
vremena, negdje oko 1000.g. Za
usporedbu, Kaptolski arhiv ima
najstariji dokument iz 1272.g.
(prijepis), odnosno najstariji regi-
strirani dokument iz 1185.g., što
Vila Velebita / Br.: 16 (108) - Prosinac 2008.
50
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Senjska
Sakralna baština
Senj kao biskupijsko mjesto spominje se već u 5. stoljeću, ali prvi pisani
izvori o biskupiji datiraju iz 1169.g., te slijedom pisanih fragmenata, Senj sve
do 1969.g. uživa status biskupijskoga središta.
G
rad Senj, poznato povijesno i
kulturno središte Ličko-
senjske županije, ponosan na
svoju sakralnu baštinu, nakon
sjedinjenja Senjske s Riječkom
biskupijom 1969.g. u Riječko-
senjsku nadbiskupiju, utemeljio je
izložbu sakralne umjetnosti sa
stalnim postavom izabranih predme-
ta iz riznice senjske katedrale. Sva
imovina Senjske biskupije, koju
predstavljaju tri zasebne i povezane
cjeline - arhiv, knjižnica i riznica –
objedinjena je 1995.g. u Sakralnu
baštinu Senj.
govori o značaju i vrijednosti
sačuvanog arhivskog blaga Senjske
biskupije za hrvatsku povijest i
kulturu. Dokumenti su pisani na
latinskome, hrvatskome, talija-
nskome i njemačkome jeziku.
Postojala je i zbirka dokumenata
pisana glagoljicom, ali je očuvan tek
manji dio te zbirke.
Biskupijska knjižnica formirana je
1969.g. kao jedinstvena cjelina. U
njoj su objedinjene biskupijske,
kaptolske, gimnazijske i sjemenišne
knjižnice sa knjižnicama zavoda
Ožegović i Palestra, a tematski s
dvadeset tisuća knjiga zahvaća sve
segmente društvenih znanosti i
teologije u razdoblju od 1472. do
1971.g. Primjerice, ovdje su pohra-
crkvenih institucija. Knjižnica je
1989.g. dobila status spomenika
kulture.
Stalna izložba crkvene umjetnosti
utemeljena je 1987.g., a obuhvaća