Page 8 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

Krivi put
567
ŽIVJETI NA KRIVOM PUTU
Znanstvena monografija
Ž
ivjeti na Krivom Putu, svezak
jedan, naziv je znanstvene
etnološko-povijesne mono-
grafije koja govori o životu u danas
raseljenom Krivoputskom kraju u
zaleđu Senja, a javnosti je predsta-
vljena u okviru proslave Gospe
Snježne zaštitnice ovog kraja .
Promotori ovog vrijednog izdanja
bili su prof. dr. sc. Jadranka Grbić sa
Instituta za etnologiju i folkloristiku
iz Zagreba i mons. dr. sc. Mile Bogo-
vić biskup gospićko-senjski koji je u
Župi Krivi Put započeo svoju sveće-
ničku službu. Tijekom tog razdoblja
dobro je upoznao vjernički puk
Krivog Puta i svih ovih godina stalno
mu se vraćao, pratio što se s njim
događa i o njemu i pisao.
U povodu Gospe Snježne u Krivom putu predstavljena znanstvena
monografija "Živjeti na Krivom putu". Monografija doprinosi
očuvanju identiteta i zaboravu otima bogatu materijalnu i duhovnu
kulturu Krivoputskog kraja.
Očuvanje identiteta
Suizdavači monografije su Odsjek za
etnologiju i antropologiju Filozo-
fskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
i Gradski muzej Senj .
»Neiscrpna je povijest življenja u
našem Krivom Putu, prebogata u
izboru tema koje su postale poticaj za
istraživanje brojnim istraživačima.
Ova monografija je značajna po tome
što doprinosi očuvanju identiteta
Krivoputskog kraja. Ona otima
zaboravu bogatu materijalnu i
duhovnu kulturu, kada sve tradicijsko
izlazi iz masovnije životne uporabe
posebice zbog industrijalizacije koja
je potakla brojne migracije i
emigracije posljedica kojih su napu-
štena ognjišta. Opustjela ognjišta
prepuštena zubu vremena imala su za
posljedicu nepovratno propadanje i
uništavanje materijalne kulture
Krivopućana. Možda i ova mono-
grafija potakne povratak i obnovu
Krivoga Puta.» rekla je među ostalim
ravnatel j ica senjskog Muzeja
Blaženka Ljubović, a kako je
pojasnila prof.dr.sc. Milana Černelić,
koja je zajedno sa prof.Marijetom
Rajković i prof. TihanomRubić jedna
od urednica izdanja, monografija je
nastala u okviru šireg projekta pod
nazivom «Identitet i etnogeneza
primorskih Bunjavaca», i ono što se u
njoj donosi rezultat je višegodišnjih
terenskih istraživanja i razgovora sa
kazivačima porijeklom Krivopućana
koji su potaknuti ljubavi prema svom
kraju prihvatili poziv za suradnju
kako bi zaboravu oteli etnografsku
baštinuKrivog Puta.
Bunjevci i tradicija
Monografija na oko 380 stranica
riječju znanstvenika, slikom i
povijesnim dokumentima interdi-
sciplinarno obrađuje primorske
bunjevce i njihovu tradiciju na
primjeru mikroregije Krivi Put. U
prvoj cjelini donose se povijesne
http://www.vila-velebita.hr