Page 9 - Vila Velebita br 16

Basic HTML Version

56
Vila Velebita / Br.: 16 (108) - Prosinac 2008.
8
teme u kojima se analiziraju
socioetnički i etnokonfesionalni
aspekti bunjevačkoga fenomena, te
pregled novije povijesti Krivog puta,
povijest krivoputske crkve i župe.
Daje se i pregled migracija Krivopu-
ćana u 20. stoljeću pri čemu su se
nastojali utvrditi uzroci i vrste
migracija ovog danas raseljenog
kraja, a zasebnu tematsku cjelinu
čini i podrobna analiza bitnih
značajki Krivoputskog govora., dok
naredna četiri poglavlja donose
različite etnološke teme iz područja
materijalne kulture poput tradi-
cijskog graditeljstva, gospodarstva,
prijevoza i opskrbe vodom.
Pravi put
Uz Ministarstvo obrazovanja,
znanosti i sporta i Ministarstvo
kulture RH financijsku potporu u
tiskanju monografije dao je i Grad
Senj, te brojni donatori, a kako sva
istraživanjem prikupljena građa nije
mogla stati u jednu knjigu prof.
Černelić je najavila i tiskanje drugog
sveska koji je kako je rekla već
pripremljen, a obuhvatiti će teme
tradicijske prehrane, narodne medi-
cine, obiteljskih odnosa, odijevanje,
običaje i vjerovanja. «Vjerujemo da
će krivopućani prepoznati naša
nastojanja i učiniti početne korake u
revitalizaciji Krivog Puta. Time naše
istraživanje kulturne baštine toga
kraja neće ostati samo unutar korica
ove knjige, već se nadamo da će
uroditi mnogim novim razvojnim
inicijativama. Pozivamo Krivo-
pućane da započeto nastave. Možda
bi to mogao biti «pravi put», poručila
je urednica dr. Černelić.
Za Vilu piše: Dorotea Prpić
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
U
Senju je 11. listopada 2008.
od r ž a n XXVI I . s a bo r
katoličke mladeži Gospićko-
senjske biskupije na kojem se okupilo
70-ak mladih. Sabor je započeo
razmatranjem mons. Tomislava
Rogića, biskupijskog povjerenika za
pastoral mladih, na temu »Moje
mjesto u Crkvi«. Svetu misu u
konkatedralnoj crkvi Uznesenja
Blažene Djevice Marije predvodio je
u zajedništvu s ostalom braćom
svećenicima župni vikar u Senju vlč.
MarioVazgeč.
Propovijedajući na temu »Vi ste sol
zemlje i svjetlost svijeta« zapitao se
nije li naša sol danas obljutavila.
»Ako ne možete biti veliki sveci ili
zvijezde na nebu, budite male
svjetiljke u svojim domovima,
razredima, fakultetima i radnim
mjestima, nastavljajući tako u našoj
domovini vjeru koju su nam naši
pradjedovi ostavili u baštinu«,
poručio jemladima propovjednik.
Na radnom dijelu Sabora predsta-
vljen je 13. broj biskupijskog lista
mladih »Osvit«, a u tijeku je izrada
novog broja. Predsjednica Sabora i
glavna urednica lista Iva Dasović
izrazila je veliko zadovoljstvo ovim
brojem, koji je nastao trudom i
zalaganjem mladih sabornika.
Najavljeni su i skori izbori za novo
vodstvo Sabora. Josip Tomljanović iz
Senja i Silvestar Petrov iz Gračaca
predstavili su sudjelovanje predsta-
vnika mladih iz biskupije na
Svjetskim danima mladih u Sydneyu
u srpnju ove godine, gdje su se susreli
sa Svetim Ocem. I ove godine
planiraju se adventske akcije poput
izrada šiba za sv. Nikolu i božićnih
ukrasa kojima će se prikupljati
sredstva za školovanje djece u
misijskim zemljama. Od ostalih
predstojećih događaja valja istaknuti
Hodočašće povjerenja na zemlji -
taizeovski doček Nove godine u
Bruxellesu. Iduće godine umjesto
uobičajenog biskupijskog susreta
mladih organizirat će se odlazak
mladih na Susret hrvatske katoličke
mladeži Bosne i Hercegovine, koji će
se održati 9. i 10. svibnja 2009. u
Livnu. Sudjelovanje mladih iz
Hrvatske mnogo znači katoličkoj
mladeži i svim našim sunaro-
dnjacima u BiH.
Sabor je završen molitvom u senjskoj
konkatedrali, a ponovni susret
zakazan je za 6. prosinca uOgulinu.
XXVII Sabor mladih u Senju
Željko Mačić