Page 12 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
http://www.vila-velebita.hr
11
igre na sreću i kojekakve medijske
poslastice, koje su građanima ipak
draže. Važno pitanje grada kao
urbane cjeline jest isprepletenost
gradskog prostora, mislim pri tome
na ulice, zgrade i parkove i odnos
građana prema timpovršinama, dakle
jedan odgovoran odnos prema
javnim površinama. Svakako, komu-
nalni inspektori i ovdje imaju
značajnu ulogu. Ono što je za sam
grad puno važnije zapravo je razvoj
gospodarstva u kojemu sudjeluju
gradska vlast i odgovorne strukture,
pa su i rezultati takvih napora sve
vidljiviji.
Umjesto bilo kakvog komentara,
slikovito ću vam predočiti uporabu
hrvatskoga jezika u svakodnevnom
životu. U jednoj trgovini sam
kupovala predmete za svakodnevnu
uporabu, čiji su nazivi bili ispisani
isključivo na engleskome jeziku.
Zamolila sam prodavača da mi
prevede nazive na hrvatski jezik.
Čudno me je pogledao, te rekao:“Pa
kako Vi to ne znate?!“ Na to sam mu
odgovorila:“Ne, ja zaista ne znam, ja
sam profesorica hrvatskoga jezika.“
Pali su mi tada na um stihovi našega
Vila:
č
Hrvatski identitet jesu jezik,
vjera, kultura. Kakva su Vaša
promišljanja o hrvatskom jeziku u
ovom delikatnom trenutku, dok nas
razni mediji zbunjuju prijepornim
stajalištima o standardnom jeziku i
narje jima?
Pavla Štoosa: „Vre i svoj jezik zabit
Horvati, hote, ter drugi narod
postati.“
Po mišljenju nekih suvremenih
znanstvenika, novinara i tumača
suvremenoga hrvatskog jezika,
„tradicionalnom jezičnom tkivu
hrvatskoga jezika potrebna je globo-
euro-anglo-porno transfuzija, revita-
lizacija hrvatskoga jezika bez koje
nećemo moći preživjeti i biti globo
narod.“
Temeljno je pitanje danas upravo
kako odgajati značaj mladih ljudi u
ovo postmoderno vrijeme, vrijeme
globalizacije i promjene društvene i
etičke paradigme, koju mnogi
smatraju ne samo postindustrijskom i
postpotrošačkom, već društvom
užitaka, medija, potražnje, zabave,
tuluma, sa svaštarskim i šarolikim
kolaž identitetom ekskluzivnosti i
pomodnosti. Taj novi pristup životu i
njegovo vrednovanje očito zadire u
samu srž društva, u sve njegove pore,
u obitelj, školu pa čak i u političke
stranke. Ovo iziskuje ne samo osobni
kritički pristup, već i kritički pristup
iz pedagoške perspektive. Obrazo-
vanje i moralni odgoj trebalo bi više
povezati. Sami odgajatelji imaju
zahtjevnu ulogu, trebaju pružati
Vila:
č
Kako odgajati i obrazovati
mlade ljude u ova odista neizvjesna
vremena globalizacije, a da ipak
istodobno sa uvamo nacionalni
identitet?
dobar primjer, poticati i pedagoški
djelovati. Potrebno je razobličavati
svaki oblik manipulacije nad mladim
ljudima. Temeljno odgajati znači
pružiti mladima priliku da se anga-
žiraju za pravu stvar, za ideale i za
dostojanstvo osobe. Odgoj podra-
zumijeva traženje smisla, cilja,
nasljedovanja primjera. A odgajati
može samo onaj koji je i samodgojen.
Nakon burnih i žučnih medijski
popraćenih rasprava o novome
projektu Crkve hrvatskih mučenika
na Udbini, vrijeme je da napokon
shvatimo da ishodište hrvatske
povijesti, tradicije i spomeničke
baštine nadilazi sve epohe i da je
povezano s našom sadašnjošću. U
tom svjetlu, novi projekt ima svoje
puno opravdanje. Crkva hrvatskih
mučenika je povijesno tkivo koje
omogućuje zajedničko sjećanje i
zahvalnost hrvatskim mučenicima
tijekom stoljeća. Sjećajući se muče-
nika, tim svojevrsnim vremeplovom,
čuvamo vezu s prošlošću koja je dugo
prešućivana a na kojoj izvorno i
potpuno počiva trajanje hrvatskoga
naroda. Međutim, novo moderno
zdanje Crkve hrvatskih mučenika, na
neki način, prisililo bi nas na novi
doživljaj spomen crkve i rastočilo ga
u apstraktnosti modernih oblika.
Sve što više znam o životu, samome
smislu života, bîti čovjeka, lakše je
biti vjernicom. Suvremena znanost
pokazuje nam veličinu Božjega djela.
Ljudsku osobu duhovno čine
cjelovitim ljudskim bićem znanje i
ljubav. Izvan tog smisla svaki je drugi
smisao konačno besmisao.
Stručna javnost prepoznala je ono o
Vila:
č
ž
č
č
Vila:
Vila:
ž
Trenutno su u medijima vrlo
aktualne polemike o projektu Crkve
hrvatskih mu enika na Udbini.
Mo ete li nam pojasniti o emu se
zapravo radi i u emu je osnovni
problem, s arhitektonskoga ili
povijesnoga aspekta?
Govorite li o ovome sa
sastajališta vjernice ili znanstvenice?
Brojni objavljeni radovi govore
o Vašem iznimnom znanstvenom
habitusu. Tijek bogate znanstvene
karijere pratila su i mnogobrojna
javna priznanja. Mo ete li se prisjetiti
nekih?
S učenicima u Kutini