Page 22 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
http://www.vila-velebita.hr
21
Vraća se život
u Lički Osik
N
edaleko od Gospića, smje
stilo se malo naselje Lički
Osik. Na površini od 717
km trenutno živi 177
2
stanovnika.
Značajna je činjenica da je jedno od
najmla
-
đih“ naselja u županiji.
Naime, zanimljiv je podatak da ima
najviše stanovnika u dobi do 4 godine
(2 14), te da je na drugom mjestu po
broju stanovnika starosne dobi od 2 5
do 2 9 godina (184). To nadasve ide u
prilog Osnovnoj školi „Dr. Franje
Tuđmana“ koju pohađa 313 učenika.
Povijesni pregled nastanka naselja
Lički Osik veže se uz 1771. godinu
kada je sagrađen most preko rijeke
Like u Budaku, pa je omogućeno
daljnje naseljavanje i širenje naselja.
1691. godine pop Marko Mesić u
Budaku je naselio hrvatsko stano-
vništvo. Osnovana je i župa „Svetog
Josipa“, koja je 1842 . godine
prenesena u Stari Lički Osik. 1843.
godine Lički Osik je brojio 2 93
stanovnika u 30 kuća, a 1857. godine
otvorena je Pučka škola u Ličkom
Osiku.
Istočno od Starog Ličkog Osika,
polovicom 2 0. stoljeća izgrađeno je
stambeno naselje Lički Osik. Do
1990. godine većina radnog stano-
vništva radila je u tvornici „Mol“.
1990.g. naselje Lički Osik ostaje
okupirano od strane JNA i lokalnih
paravojnih srpskih postrojbi. Tek
1995.g. vojno-redarstvenom akcijom
„Oluja“ ponovno se vraća u hrvatske
ruke. Od tada do danas traje obnova
stambenih objekata, ulica, dru-
štvenog života, i vjerujte Lički Osik
dobiva svoj stari sjaj.
Danas je Lički Osik pravi mali grad:
tu je uz osnovnu školu, vrtić,
ambulantu, poštu i nekoliko privatnih
poduzeća, ugostiteljskih i trgovačkih
objekata, jednom riječju sve što je
potrebno da bi jedno mjesto moglo
normalno funkcionirati. Od prisu-
tnih gospodarskih subjekata za
istaknuti su „Lika svjetlo“ d.o.o.
Gospić koja se bavi proizvodnjom
rasvjetnih tijela, „Nevenplast“,
poduzeće za proizvodnju plastične
galanterije, te tvrtka „ZIR“ d.o.o.
koja se bavi proizvodnjom PVC
stolarije.
Međutim, tu nije kraj razvoja ovog
naselja. Naša današnja sugovornica,
zamjenica gradonačelnika Grada
Gospića, gđaMarta Grgurić, a ujedno
i stanovnica Ličkog Osika, iznesla
nam je projekte koji su planirani za
naredno razdoblje u cilju izgradnje
društvene, komunalne i socijalne
infrastrukture čime se želi postići
kvaliteta i standard življenja u ovom
naselju.
Marta Grgurić
zamjenica gradonačelnika
Grada Gospića
Ambulanta