Page 27 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

516. obljetnica Krbavske bitke, 9. rujna 2009.
"VIŠE NIKADA NE SMIJE DOĆI VRIJEME DA LJUDI ZBOG NARODNOSTI I VJERE ODAVDE MORAJU BJEŽATI"
dr. Mile Bogović, gospićko-senjski biskup
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Vila Velebita / Br. 17 (109) - Travanj, 2009.
26
često sam ponavljaš šalu o sv. Roku i
njegovom psu. Pripovijeda se da su
vjernici jedne župe naručili kod
umjetnika sliku sv. Roka. Kada je ona
postavljena u crkvu pitali su se koje je
sv. Rok a koje njegov pas. Trebalo je
ispod slike napisati: Ovo je sv. Rok,
ovo je njegov pas. Poruka šale je da
sama građevina treba biti takva da je
prepoznatljiva kao crkva, da to ne
treba napisati.
Mučeništvo izražava već sami oblik
crkve (križ) jer će se i iz zraka vidjeti
kao križ ucrtan u prostor. On je pokraj
Krbavskog polja koje je naše najveće
groblje a povezuje i druga hrvatska
mjesta gdje su naši ljudi pali pod
teretom svoga križa. Na pročelju
prema Krbavskom polju središnji
prozor bit će u liku Križa krbavskih
biskupa iz 13. stoljeća. Tu je i križni
put od Krbavskog polja do Crkve
hrvatskih mučenika. Svaka postaja
može izraziti jedan dio našega
povijesnog križnog puta.
Crkva će jasno izraziti i našu
ukorijenjenost u kršćanstvo i ovo tlo.
Nije Crkva hrvatskih mučenika
uvećana replika crkve Sv. Križa u
Ninu nego je ona u načinu gradnje
nadahnuta našim prvim velikim
u m j e t n i č k i m i k u l t u r n i m
dostignućima, koje izražava na
poseban način spomenuta crkva Sv.
Križa. Bit će i drugih znakova
simbola koji izražavaju tu misao.
Tako je tu i Branimirov križ,
Višeslavova krstionica i dr.
Krbava je u srednjem vijeku bila
jedno od jačih žarišta hrvatske
kulture, posebno one glagoljske. Zato
je na preslici Crkve glagoljsko slovo
A (A), na kraju križnog puta bit će
glagoljski zapis Popa Martinca o
tragediji na Krbavskom polju 1493.,
a na mnogim mjestima bit će
kristogram iz kojega su, prema nekim
znanstvenicima, izvedena sva
glagol jska slova (svakako je
dokazano da je tomoguće).
Kruna zgrade muzeja prema
Krbavskom polju biti će izrađena
tako da izražava braniteljsku ulogu
Hrvatske. Još je u 10. stoljeću car
Konstantin Porfirogenet zabilježio
da su Hrvati sklopili ugovor sa Sv.
Stolicom da neće nikoga napadati, a
ako njih netko napadne da će ih
braniti Bog i sv. Petar. Tu pomoć
osjetili smo i u Domovinskom ratu.
Naši vojnici dobili su ime branitelji.
Već sama činjenica da nas neki
napadaju zato što će nova crkva imati
neke sličnosti s pravoslavnim
Neće li Crkva biti shvaćena kao
nadmetanje pravoslavlja i katolištva
na udbinskombrdu?
Napredovanje građevinskih radova