Page 4 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
3
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
U
skrsna poslanica go-
spićko-senjskog biskupa
mons. dr. Mile Bogovića
nosi naslov "Ljubav prema Istini".
U šest poglavlja poslanice biskup
ukazuje na prednost ljubavi prema
Istini (rast u istini) i nedostatke
zbog pristajanja uz laž (razo-
čaranje). Naglašava da, iako laž
može nositi dio istine, ona uvijek
teži razbijanju cjeline, razgradnji,
upropaštavanju... Naprotiv, istina
izgrađuje, spašava i uobličuje
stvari u cjelini. Biskup uočava
kako je nadmetanje istine i laži u
ovom svijetu neprekidno, a na
našim prostorima posebno izra-
ženo.
Biskup se zapitao je li danas istina
u krizi, je li ona nemoćna i
besperspektivna, ima li izgleda
protiv onih koji uopće niti ne žele
da istina izbije na površinu, jer se
kosi s njihovim planovima.
Dodatno je istaknuo kako u
suvremenim društvima, dok se na
jednoj strani razvija odbojnost
protiv nasilja, dotle se na drugoj
strani tolerira laž - gotovo je
ubrojena i među ljudska prava.
Svoju tvrdnju potkrepljuje pri-
mjerima iz medijskog i pravnog
miljea.
Biskup Bogović je uvjeren da se
laž ne može liječiti povećanjem
količine znanja, jer laž i mržnja
mogu svako znanje okrenuti
protiv čovjeka i njegova dobra.
Uvjeren je da puninu istine, koja
spašava i oslobađa od svake laži,
ovaj svijet ne može dati jer nema u
sebi načina ni snage kako do nje
doći. Oslobađajuću istinu o
čovjeku navijestio je i ostvario
jedino Isus Krist, a Duh Sveti
kojeg je poslao ljudima uvodit će
ljude u puninu istine i time će
braniti i razvijati život u ljudima
(usp. Iv 16, 13). Uspješni hod u
istini i svjedočanstvo za istinu
pokazali su mnogi ljudi koji su
slijedili Kristov put. To su
mučenici i sveci. Oni su svjetlila u
našim sredinama i vremenima
koja svijetle i pokazuju nam put,
zaključuje biskup Bogović svoju
korizmeno-uskrsnu poslanicu.
U ovo vrijeme kada svi govore o
krizi, može se lako dogoditi da se
izvori krize traže na krivimmjestima.
Svakako je glavni izvor svih ljudskih
kriza u odnosu ljudi prema istini i
prema Istini (Bogu). Brojni su
slučajevi da se istinu ne prihvaća i
onda kada je ona očita jer nema
ljubavi prema njoj. Zato ljudi bježe
od istine, nemaju povjerenja u nju,
plaše se istine o sebi, o drugome, o
svijetu radije se koriste lažima. Zašto
ne prihvaćaju istinu? Mogli bismo
navesti mnogo razloga. Za jedne
istina izgleda nemoćna i bespe-
rspektivna; s njome se ne može
daleko doći. Drugi i ne žele da istina
izbije na površinu, da ojača u svijetu i
ljudima jer se kosi s njihovim
namjerama, planovima i željama.
Zato će biti uvijek i onih koji je
zataškavaju pa čak i progone. Onome
koji nije otvoren istini može se postati
neprijatelj i propovijedanjem istine,
kako reče sv. Pavao (usp. Gal 3, 16).
Neki ne će priznati da ona uopće
postoji, a ako i postoji onda nije ona
nešto stalno, postojano, čvrsto, nego
se prilagođuje vremenu i prilikama.
Drugim riječima: sve je relativno.
Taj relativizam nije izum našeg
vremena. On je star koliko je staro
čovječanstvo. Nalazimo ga i u
vrijeme Isusovo. To je jasno došlo do
izražaja napose na Isusovom suđenju.
Kako to često biva i danas, sud
kojemu bi po naravi trebao biti cilj da
u mnoštvu mišljenja i različitih
prosudbi svojom presudom donese
pravorijek, istiniti sud, on nerijetko
koristi svoje ovlasti da promovira
naručenu „istinu“, odnosno onakvu
kakvu je naručio moćnik. Sudišta
Kajfe i Heroda, pred kojim je Isus
stajao nisu bila otvorena za istinu.
Nakon što je Isusa odbacilo židovsko
Veliko vijeće a Herod ga prezreo, za
izlazak iz životne opasnosti mogao je
jedino tražiti razumijevanje pre-
dstavnika rimske vlasti Poncija
Uskršnja poslanica
mons.dr.Mile Bogović
Pilata. U susretu Isusa i Pilata
očitovao se dvostruki odnos prema
Istini: Isusov za kojega je smisao
života svjedočiti istinu (on je zato
došao!), i Pi latov kojemu je
svjedočenje za istinu nešto nevažno
jer on i ne zna što znači riječ istina.
Ona, dakle, za Pilata nije ni jasna ni
važna. Važno je bilo steći naklonost
Kajfe i Heroda, a još važnije njega,
Pilata, koji je tada jedini mogao Isusa
ili osuditi ili pustiti, već prema tome
kako se njemu čini bolje. Zato bi bilo
najvažnije, po Pilatovu mišljenju, da
u svemu Isus surađuje s njime a ne da
se drži neke istine.
Međutim, Isus ostaje i dalje pri tome
da je važnije svjedočiti za istinu u
svakoj prilici, zgodnoj i nezgodnoj,
važnije nego napustiti istinu i složiti
se s mišljenjemKaife, Heroda i Pilata
da bi izbjegao njihov nepravedan sud.
U cijelom Isusovom životu očituje se
ljubav prema Istini i istini. Suprotnost
Ljubavi je mržnja. Istina se često
uspoređuje sa svijetlom i dobrotom a
laž s tamom i zlom. U svijetu je Isus
naišao i na drugu ljubav: ljubav
prema laži. Sv. Ivan Evanđelist piše:
„Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi
su više ljubili tamu nego svjetlost jer
im djela bijahu zla“ (Iv 3, 19). Isus je
uvijek ljubio istinu i zato su mu djela
uvijek bila dobra. Kao što je potrebno
ljubiti istinu, tako je potrebno i mrziti
laž.
U naše vrijeme razvija se osjećaj
protiv nasilja, dok se za laž ima veliko
razumijevanje; gotovo je ubrojena i
među ljudska prava. Mediji se tim
Jeli istina u krizi?
Raste li cijena laži?