Page 41 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Vila Velebita / Br. 17 (109) - Travanj, 2009.
40
LIČKA KUĆA
"Vila Velebita" Slatina
D
ana 12 .03.2 009. za vrijeme
svoga boravka u Slatini,
predsjednik udruge "Vila
Velebi ta"iz Zagreba, dr.Mi lan
Vrkljan sa suradnicima, na poziv
predsjednika istoimene i novoo-
snovane udruge iz Slatine, gdin-a.
Đure Matovine posjetio je njegovo
imanje. Ono se nalazi u Slado-
jevačkom Lugu, udaljenom 6 km. od
grada Slatine. Zanimljivost je ta, što
po riječima gosp. Matovine u
njegovom vlasništvu postoji lička
kuća od drveta borovine, s pripa-
dajućom stajom, košem za kukuruz,
štagljem i pčelinjakom. Na tom
imanju kuća datira od 192 1 god., a
dovezao ju je vlakom u dijelovima iz
Saborskog (odakle Matovine i
potječu) Đurin djed, Ivan Matovina u
koju se trajno nastanio. Navedena
kuća po veličini izgleda skromno,ali
je u njoj složno živjelo nekoliko
obitelji. Električna energija je
petrolejku zamijenila tek 1963 god.,
prisjeća se domaćin Đuro, te
naglašava teške i skromne početke
života u ovom selu. Odrastao je u toj
kući i živio sve do 80-e god. a sada
mu služi kao vikendica za odmor.
Često mu u njoj društvo prave
prijatelji, te se sa sjetom prisjeća
brojnih uspomena iz mladosti koje ga
podsjećaju na ličke korijene. Ta
drvena stara, i s toliko pažnje
sačuvana kuća i dalje ponosno stoji,
podsjeća na Liku, te i dalje prkosi
zubu vremena.
Za Vilu piše: Vlado Marić