Page 42 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
http://www.vila-velebita.hr
41
Interview: Đuro Matovina, predsjednik Udruge
"Vila Velebita" Slatina
Rođen je 22. ožujka 1949 god. u Sladojevačkom Lugu, danas s prebivalištem u gradu Slatini.
Oženjen, otac dvoje djece.
Poslije završetka srednje drvo-prerađivačko tehničke škole u Virovitici, gdje stječe znanje
drvni tehničar. Zapošljava se u poduzeću drvna industrija „Gaj“Slatina.
Nakon nekoliko godina rada u navedenompoduzeću, 1971 god. isto napušta i upošljava se u
policiji u Slatini. Zavolio je policijski posao gdje prolazi gotovo sva radna mjesta ovlaštene
službene osobe i rukovodećih dužnosti, sve do načelnika PU Virovitičko-podravske. Završio
je sve policijske škole i seminare, te diplomirao na policijskoj akademiji i stekao zvanje
diplomirani kriminalist.
Osjetivši zov domovine 1990 god. aktivno se uključio u stvaranje nove hrvatske države i
policije. Kada je na ovompodručju započela pobuna lokalnih srba i rušenje ustavno-pravnog
poretka RH imenovani uspješno rukovodi obranom policijske postaje u Slatini, a kasnije i
grada Slatine od napada agresorske „JNA“ i pobunjenih srbo-četnika. Njihov je cilj bio
zauzimanje postaje i uspostava vlasti u bivšoj općini Slatina. Nekoliko godina nakon rata,
točnije krajem2000 godine, isti je umirovljen.
Za sudjelovanje u obrani suvereniteta i rad u policiji, s najvišim odličjima tadašnjeg
predsjednika RH dr. Franje Tuđmana.
Imenovani je od 1991 godine i član HDZ-a, te aktivno sudjeluje u društveno-političkom životu
grada Slatine i županije Virovitičko-podravske.
U više navrata bio je član gradskog županijskog odbora HDZ-a, dopredsjednik gradskog
odbora i vijećnik skupštine Virovitičko-podravske županije.
Na kraju i zamjenik župana iste županije, a trenutno obnaša dužnost potpredsjednika
županijske skupštine.
Đuro
Matovina
OSOBNI KARTON
K
ao uvod naveli smo osobni
karton gospodina Đure
Matovine iz razloga što je
izabran za predsjednika novoo-
snovane udruge „Vila Velebita
“Slatina, s ciljem upoznavanja našeg
članstva i čitateljstva, te donosimo
razgovor koji smo s njimzabilježili.
Poslije 80 godina po dolasku prvih
Ličana na područje ovog dijela
slavonije, uistinu nije bilo ozbiljnijeg
organiziranja kroz neku udrugu sve
do sada, osim tradicionalnog čijanja
perja i ličkih prela.
Što da vam kažem, osjećaj je
veličanstven i neopisiv. Poslije toliko
godina biti na čelu Ličke udruge, a
svjestan vremeplova i prolaznosti
života svojim iskustvom i pozna-
vanjem ličkog mentaliteta želim dati
svoj doprinos. Želim raditi na
očuvanju tradicije i povezivati ove
Vila: Recite nam kakav je osjećaj biti
predsjednik prve udruge Ličana u
povijesti na ovompodručju?
skromne i radišne, sada slavonce,
koji ne zaboravljaju svoje ličke
korijene.
Oduševljenje je vidljivo i na prvoj
osnivačkoj skupštini udruge gdje je
bilo nazočno oko 150 žitelja Slatine,
podrijetlom iz Like, što mi daje još
već i po t i ca j za maks ima l an
angažman.
Vila: Koliko se procjenjuje da ima