Page 43 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Vila Velebita / Br. 17 (109) - Travanj, 2009.
42
žitelja podrijetlom iz Like na ovom
području i kada su bili prvi počeci
naseljavanja?
Vila: Koji su razlozi dolaska na ove
prostore?
Vila: čime su se Ličani ovdje bavili,
koje su poslove radili i kako su
Prema mojim saznanjima prvo dijete
iz Like na ovom području kršteno je u
crkvi Sv. Barbare 192 0 godine u
Sladojevačkom Lugu,što znači da je
naseljavanje počelo nešto prije te
godine.
Isto tako poznato mi je i da su među
prvima Ličani dolazili i u mjesto
Levinovac, sadašnja općina Suho-
polje. U to vrijeme najćešća
prezimena su bila Sertić, Matovina,
Vukelić, Tomšić i Hodak.
Procijene se kreću da ima od 2 500 do
3000 tisuće žitelja na ovom prostoru
ličkog podrijetla.
Prije svega, nerazvijenost i zapo-
stavljenost Like kao regije od
tadašnjih vlasti, surova klima i
nedovoljno plodna zemlja.
Slavonija je u to vrijeme svojom
rodnošću i plodnošću zemlje puno
obećava l a , t e u t a vr emena
neimaštine donekle garantirala bolju
perspektivu i sigurnost u prehrani
obitelji.
živjeli?
Vila: Koji su ciljevi udruge?
Vila: Što od navedenog planirate u
skoroj budućnosti?
Neki od njih su prvo odlazili
u prekomorske zemlje gdje
bi zaradili nešto novca, te bi
u Slavoniji kupovali zemlju,
šume i tu gradili dom.
Dakle, najčešće su se bavili
poljoprivredom i šuma-
rstvom.
Moram kazati da su ličani
ovdje dosta teško živjeli, ali
su bili samozatajni, skromni
i radišni ljudi. To je kroz
tolike godine rezultiralo
time da danas u ovoj regiji
imamo dosta priznatih i
utjecajnih ljudi koji se
međusobno uvažavaju i
ponose Ličkimpodrijetlom.
- svakako želimo istraživati
povijest ličana u ovim
krajevima
- uspostaviti čvrste veze s
Likom ali i Ličkom dija-
sporom, na kulturnom,
sportskom i svakomdrugomplanu
-da t i pr i log novom zavi ča ju
osnivanjemove udruge
-suradnja sa svim drugim udrugama
na području naše županije
-međusobno pomaganje našem
članstvu
-obilazak Ličkih udruga u drugim
županijama
Uvidjeli smo da je osnivanjem ove
udruge zavladao veliki interes za
učlanjenje u udrugu, tako da brojimo
već oko 2 50 članova, što nas
obvezuje da odmah počnemo
djelovati.
Planiramo 2 4.04.2 009. godine
organizirati večer Ličana i zabavu
koja će se održati u restoranu Duhan
u Slatini, što bi iskoristili za bolje
međusobno upoznavanje i pove-
zivanje našeg članstva.
Poznato je da je Lika najraseljenija
regija u Hrvatskoj, te nas ima po
cijelome svijetu, što bi te veze već
sada počeli koristiti i u lobističkom
smislu.
Htio bih se zahvaliti krovnoj udruzi
„Vila Velebita“ Zagreb i dr. Milanu
Vrkljanu što je dao velik doprinos u
organiziranju naše udruge.
Također bih ovim putem pozdravio
Ličane diljem lijepe naše i cijelog
svijeta, te one iz naše županije
pozivam da nam se pridruže i učlane
na našoj adresi:
Nikole Šubića Zrinskog 30, Slatina.
Vila: Imate li što dodati za kraj ovog
razgovora?
Vila: Gospodine Matovina, hvala na
razgovoru i puno uspjeha u daljnjem
radu.
Za Vilu piše: Vlado Marić