Page 47 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Vila Velebita / Br. 17 (109) - Travanj, 2009.
46
Današnji stil života, psihički i fizički
stres, sjedenje satima pred tele-
vizorom i računalom, tjelesna
neaktivnost, nezdrava prehrana s
obiljem masnoća i šećera, pridonose
razvoju debljine i njen su osnovni
pokretač. Prvi korak u smanjenju
tjelesne težine kod pojedinca je
prepoznavanje i definiranje pro-
blema. Nakon toga treba pristupiti
analizi prehrambenih navika i
promjeni stila života u granicama
koliko je to moguće. Prehrana se
treba temeljiti na „Piramidi zdrave
prehrane“ tj. bazu trebaju činiti
integralne žitarice, proteini, nera-
finirani ugljikohidrati, riba i bijelo
meso, voće i povrće te dovoljne
količine tekućine. Prehranu treba
podijeliti na 4 ili 5 redovitih obroka
tijekom dana. Uzeti minimalno 1.5-2
litre tekućine svaki dan (najbolje
obična voda). Tjelesna aktivnost i
redovito vježbanje moraju biti
sastavni dio dnevnog rituala (šetati
svaki dan najmanje 1 sat ili pola sata
voziti bicikl) kao i redovito spavanje
najmanje 7-8 sati/dnevno. Rafinirane
šećere (slatkiši), alkohol i cigarate,
treba potpuno izbaciti iz konzu-
macije. Stres treba svesti u okvire
mogućega. Važno je napomenuti da
izbacivanje ili preskakanje obroka,
dijeta od „ jednog jogurta i jednog
slanca “ neće dovesti do redukcije
tjelesne težine, naprotiv, organizam
će se boriti protiv takve nagle
pothranjenosti putem „yo-yo“ efekta,
i još brže će nagomilavati masno
tkivo čim se prestane s ovakvom
vrstom dijete. Dakle, za dugotrajni
učinak mršavljenja, nije potrebno
veliko odricanje; samo treba jesti
zdravije (nisko kalorične namje-
rnice), jesti češće (u 4-5 pravilno
raspodjeljenih obroka), konzumirati
dosta voća, povrća i tekućine te
redovito vježbati. Ovakvim stilom
života, uspjeh je većinom zaga-
rantiran. Svakako treba napomenuti
da postoje pojedinci kod kojih niti
nakon provođenja adekvatnog
režima prehrane, nije moguće
uspostaviti normalnu tjelesnu težinu.
Ovakve osobe su kandidati za
liječničku obradu koja uključuje
ispitivanje endokrinih, metaboličkih
i hormonalnih funkcija u organizmu,
iako su ovakvi poremećaji rijetki.
Kod iznimno adipoznih osoba kao
izbor ostaje farmakološko liječenje
(lijekovi koji smanjuju reapsorpciju
masti u crijevima ili utječu na
središnje centre u mozgu) te
operativno liječenje (redukcija
veličine želuca).
Za Vilu piše: dr.sc. Darko Katalinić, dr.med.