Page 54 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
http://www.vila-velebita.hr
53
Za Vilu piše: Mr. sc. Dario Knežević
N
ikola Knežević, dipl. oec.,
rođen je 2 8. rujna 1936. u
Oravcu (sadašnjem Ora-
ovcu) kod Donjeg Lapca. Obitelj
Knežević je, zajedno s ostalim
hrvatskim obiteljima, četničkim
progonom prognana s toga područja
1941. godine. Tada je Nikola zajedno
s obitelji doselio u istočnu Slavoniju,
točnije u Otok. Kroz osnovno i
gimnazijsko školovanje bio je
odličan učenik s izraženom sklo-
nošću za prirodne znanosti, posebno
za matematiku i fiziku. Međutim,
budući da je dobio stipendiju za studij
ekonomije, upisao se na Ekonomski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu na
kojem je 1961. godine i diplomirao.
Igrao je nogomet u NK “Radnički”
Otok, a kasnije i u novoosnovanom
NK “Sloga” Otok. Nakon diplo-
mi ranja zapos l io se u Opću
poljoprivrednu zadrugu “OTOK”.
Zatim je obnašao dužnost potpre-
dsjednika Izvršnog vijeća bivše
općine Vinkovci. U svom radnom
vijeku provedenom u IGM-u “DILJ”
VINKOVCI bio je financijski
direktor, rukovoditelj Radne zaje-
dnice i zamjenik generalnog dire-
ktora. Nakon te dužnosti biva izabran
za glavnog direktora Osnovne banke
Jugobanka Vinkovci, budući da je
Banka u to vrijeme bila u vrlo
nezavidnom položaju, a on je
prepoznat kao vrstan ekonomski
stručnjak. Dužnost glavnog direktora
preuzima 1. svibnja 1983. godine. Još
ranije, za vrijeme dok je radio u
“DILJ-u”, bio je izabran za delegata
Kreditnog odbora Udružene banke
Jugobanke. Tijekom svog mandata
uspijeva Banku izvući iz poslovnih
poteškoća, poboljšava poslovanje
Banke i takvo održava do kraja
drugog mandata. Tijekom svoga
mandata “odvojio” je poslovanje od
Beograda tako da je za vrijeme
njegovog mandata došlo do osamo-
staljena Banke pod nazivom “Vinko-
vačka banka” d. d. Vinkovci. Bio je
član u “tijelima” (ne znam točan
naziv) Hrvatske narodne banke. Na
funkciji glavnog direktora Vinko-
vačke banke ostao je do kraja 1990.
godine. Tada je pri izboru i
imenovanju “novog” glavnog dire-
ktora izrečeno slijedeće: “Prilikom
razrješenja dužnosti dosadašnjeg
glavnog direktora gosp. Nikole
Kneževića, voditelj skupštinske
sjednice Antun Čilić, a to je učinio i
novi prvi čovjek Banke Marijan
Mandić, zahvalio se u ime kominte-
nata na njegovu vrsnom i uspješnom
rukovođenju, što je rezultiralo da je
Vinkovačka banka prebrodila najslo-
ženije teškoće od osnutka do danas”
(“Hrvatski vjesnik” dne 2 2 . 12 .
1990., str. 2 8-objavljeno u listu
“Vinkovačke novosti”).
Prethodno izrečeno i napisano
potvrđuje njegovu stručnost i
određeno je priznanje uspješnog
rukovođenja Bankom. Nakon toga
Nikola Knežević je obnašao dužnost
direktora ili rukovoditelja (ne znam
točan naziv dužnosti) analitičkih
poslova Vinkovačke banke kojoj je
kasnije promijenjen naziv u Cibalae
banka Vinkovci. Živio je u Vinko-
vcima. Bio je oženjen sa suprugom
Elizabetom. Nakon kratke bolesti
preminuo je 6. ožujka 2 000. godine u
Vinkovcima.
Životopis Nikole Kneževića
OŠTARIJE
Počast palim braniteljima
K
onjanici, u organizaciji
Udruga proisteklih iz
Domovinskog rata s
ogulinskog područja krenuli su
30. ožujka iz Ogul ina od
spomenika palim braniteljima s
krajnjim odredištem Plitvička
jezera da bi stigli na dan 31.
ožujka i mjesto pogibije prvog
hrvatskog branitelja Josipa
Jovića. Na svom putovanju
upalili su svijeće kod spomen
obilježja Siniši i Zrinku Rendulić
ispred škole u Oštarijama koja
nosi ime ove dvojice braće,
hrabrih vitezova.
Prvog dana putovanja-hodočašća
upalili su svijeće kod spomenika
Franji Tuđmanu u Plaškom i
spomen obilježju kod masovne
grobnice u Saborskom gdje
planiraju prenoćiti. Slijedeći dan
prešli su dionica od 50 km do
cilja. Ovakav vid odavanja
počasti provodi se već četvrtu
godinu.