Page 55 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Vila Velebita / Br. 17 (109) - Travanj, 2009.
54
D
anom punoljetnosti stječemo
potpunu pravnu sposobnost,
t e t i m e p o s t a j e m o
'punopravni' članovi naše zajednice.
Iako se učinak navedenog očituje
kroz mnoge sfere života rijetko tko će
u tom trenutku zastati i osvrnuti se na
svoj dotadašnji život. Tada je većina
pri kraju srednje škole, a osnovna
škola djeluje kao neka daleka priča u
prošlosti i danima kad smo još
zapravo, a i pravno, bili samo djeca.
No u relativno kratkom vremenu
nakon 18. rođendana dolazi razdoblje
u kojem se donose ipak najvažnije
odluke za budući punoljetni život.
Osnovna, a eto i srednja škola su
obvezatni, te se na njih kao jedina
moguća opcija daljnje izobrazbe
nadovezuje studiranje pa stoga jedna
od prvih, ako ne i prva, odluka koju
donosimo se odnosi na (ne)nastavak
š ko l ov a n j a . I zme đu b r o j n i h
mogućnost i koje postoje ni je
jednostavno odabrati i odlučiti se za
ono što će vjerojatno uvelike
(pred)odrediti naš život. U slučaju
osnovne škole u pravilu se radi o onoj
koja je najbliže domu, a razlike koje
postoje su minimalne, ili bi barem
takve trebale biti, budući je tih 8
godina zamišljeno kao razdoblje u
kojem sva djeca dobivaju i rade po
istom programu. Pri samom kraju
osnovne, s 14 godina, postajemo
maloljetnici i već tada se susrećemo s
donošenjem odluke po pitanju izbora
srednje škole gdje postoje razne
opcije i mogućnosti koje donose prvi
pravi doticaj samostalnosti, a i sama
se škola ne nalazi najčešće više tako
bl izu domu. Odras tanjem su
odgovornosti sve veće, pa se tako ista
očituje i kroz odluku o (ne)nastavku
školovanja čime u vrlo kratkom roku
usmjeravamo svoj život. Raznolikost
v i sokoobr azovnog sus t ava u
Hrvatskoj svakome nudi, ili bi barem
trebala, nešto što bi ga moglo
zanimati i potaknuti da se odluči za
upis na dotični studij, te stjecanje
kvalitetnih i specifičnih znanja,
vještina i sposobnosti koje znanost i
znanstveni pristup donose. U svakoj
osobi postoji potencijal koji se može
iskazati u novim otkrićima i
spoznajama ukoliko se na njega
prenesu dotadašnja znanja. Kao
poznati povijesni primjeri ljudi iz
Like koji su studirali svakako se
ističu Ante Starčević i Nikola Tesla.
Velik je značaj Ante Starčevića u
Hrvatskoj povijesti budući je još
davno zagovarao samostalnost
Hrvatske zbog čega ga se zasluženo
naziva 'ocem domovine'. U svjetskoj
pak povijesti ogroman je značaj
Nikole Tesle koji je svojim otkrićima
uvelike pridonio razvoju cijelog
svijeta i tako utjecao na njegov
današnji izgled i svakodnevni život.
Dostupnost studija se ljudima u
Hrvatskoj kroz dugu povijest sporo,
ali sigurno, povećava čime se daje
mogućnost zainteresiranima da se
upuste u ono što žele kako bi na tom
polju bili još bolji i kvalitetniji.
Zasigurno se u ovo vrijeme učenja
kroz cijeli život studiranje postavlja
kao svrsishodna nadogradnja svake
osobe kroz ono što ju zanima i čime bi
se željela baviti, a nema sumnje da se
sve uloženo u znanje kad tad
višestruko vrati, te da nikada, ali
stvarno nikada, nije kasno za novo
učenje, za nove spoznaje, za novo
znanje. Razgranatost, a time i lakša
dostupnost, studija po Hrvatskoj je
sve veća čime se zasigurno otvaraju
veće mogućnosti stjecanja visoke
naobrazbe još većem broju ljudi.
Tako je i lički kraj nedavno dobio
svoju samostalnu visokoobrazovnu
instituciju u obliku Veleučilišta
Nikola Tesla u Gospiću. Dugi niz
godina su l ički student i bi l i
primorani, kao uostalom i mnogi
drugi diljem Hrvatske, odlaziti na
studij u veće hrvatske sveučilišne i
veleučilišne centre, a ovime se ipak
otvaraju još veće mogućnosti za
cijelu Liku.
Crtica o školovanju / studiranju / znanju
Za Vilu piše: Mario Vrkljan