Page 56 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
http://www.vila-velebita.hr
55
OBILJEŽENE
VISOKE PLANINARSKE OBLJETNICE
HPD „Zavižan“ iz Senja obilježio je 95.-tu godišnjicu organiziranog planinarstva na senjskom
području, a HPD „Visočica“ iz Gospića 110 godina svog djelovanja.
P
laninari i planinarke Senja i
Gospića zajednički su u Senju
obilježili svoje visoke oblje-
tnice, HPD „Zavižan“ iz Senja svoju
95.-tu godišnjicu organiziranog
planinarstva na senjskom području, a
HPD „Visočica“ iz Gospića 110
godina svog djelovanja. Uz članove
obaju društava i poklonike plani-
nars tva na pr igodnom skupu
održanim u senjskom Domu kulture
prisustvovali su i gradski i županijski
dužnosnici , predstavnici Hrvatskog i
županijskog planinarskog saveza, te
susjednih planinarskih društava iz
Crikvenice, Krasna, Gospića i Baških
Oštarija.
„I „Zavižan“ i „Visočica“ su u svojoj
povijesti postizali uspjehe, a postižu
ih i danas. Oba društva ugledne su
članice Hrvatskog planinarskog
saveza i imaju izniman značaj u
planinarskim krugovima Hrvatske.
Zato njihove obljetnice imaju velik
značaj za povijest hrvatskog plani-
narstva.“ rekao je među ostalim
predsjednik HPS-a prof.dr.Hrvoje
Kraljević.
Visočica - prva hrvatska plani-
narska podružnica
Podružnica u Gospiću ujedno je i
prva podružnica Hrvatskog plani-
narskog društva. Osnovana je
1898.g.na inicijativu Bude Budi-
savljevića. Senjska podružnica HPD-
a osnovana je 1913.g. pod nazivom
„Senjsko Bilo“ i to zahvaljujući
zalaganju i posredovanju dr. Ivana
Krajača.
Podružnica u Gospiću posebno je bila
agilna u vrijeme dr. Ivana Gojtana
kada planinari uz izlete i društvene
aktivnosti grade i planinarsku kuću
na Visočici, poznatu kao Gojtanov
dom, a u to vrijeme gradi se i kuća u
Dulibi pod Crnopcem, sklonište na
Goloj Plješivici, piramide na Oštri i
kolibe u Docima na JužnomVelebitu,
te iznad Bunovca na Solilima i na
Dušicama ispod Svetog Brda. Nakon
Drugog rata Visočica postaje i
najznačajnije planinarsko društvo u
Lici, ali i rasadnik kadrova za druga
planinarska društva i u Gospiću i
Ličkomkraju.