Page 57 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Vila Velebita / Br. 17 (109) - Travanj, 2009.
56
Zaslužnima visoka priznanja
Nakon Drugog svjetskog rata
senjska se je podružnica aktivirala
pod nazivom Planinarsko društvo
«Zavižan“ i vodila brigu o obnovi
planinarskog doma na Zavižanu, o
svojoj planinarskoj kuću na Sijasetu i
skloništu u Krivom Putu. Danas se
brine i o planinarskoj kući na
Mrkvištu te o planinarskim putovima
na SjevernomVelebitu, a da interes za
planinarstvo na senjskom području
sve više raste dokaz je i sve veći broj
članova kojih danas u Zavižanu ima
preko 2 60.
U povodu visokih obljetnica dru-
štvima su ispred Hrvatskog plani-
narskog saveza i Planinarskog saveza
Ličko-senjske županije uručena
posebna priznanja, a priznanja HPS-
a u r u č e n a s u i z a s l u ž n i m
pojedincima. Iz redova HPD-a
„Zavižan“ Zlatni znak dobili su:
Kamilo Čorić i Željko Matijević,
Srebreni znak: MilenaMiškulin iAna
Lopac, Brončani znak: Manda Žunić
posmrtno, Eduard Vrhovac, Neda
Turina, Branka Rončević, Ljubica
Pajdaš i Tibor Knifić. Zlatni znak
HPS-a uručen je i predsjednici
„Visočice“ Ani Lemić, dok je najvi-
šim priznanjem, plaketom HPS-a
odlikovan prof. Mirko Belavić iz
senjskog društva »Zavižan» iza kojeg
su gotovo četiri desetljeća aktivnog
bavljenja planinarstvom.
Za Vilu piše: Dorotea Prpić
SENJSKA PLANINARSKA OBILAZNICA
Na ovom prigodnom skupu senjski su planinari predstavili i
planinarsku obilaznicu Senja, Početak obilaznice je na Jadranskoj
magistrali, na zapadnom ulazu u senjsko područje na lokalitetu
Sibinj . Od tuda se proteže na Vrh Malić - Alino Bilo- Krivi Put-Orlovo
gnijezdo-Veljun-Vratnik-Jadićevu plan-planinarsku kuća Sijaset i
završava pred tvrđavom Nehaj. Staza ima ukupno 10 kontrolnih
točaka, duga je 50 tak kilometara ili planinarski rečeno ima 22 sata
hoda, a tiskan je i dnevnik zaobilaznice u kojem se među ostalim
nalazi i karta i opis područja kroz koji obilaznica prolazi.
Trofejni šport
Košarka u Gospiću
N
akon što su Gospiću
don i j e l e j oš j edan
nacionalni trofej kup
R u ž i c e M e g l a j R i m a c
košarkašice Gospić Croatia
Osiguranje biti će u ponedjeljak u
11 sati na najvišoj gradskoj i
županijskoj razini primljeni u
k a b i n e t u ž u p a n a Mi l a n a
Jurkovića. Trofejne košarkašice
primit će i gospodin Milan Kolić
g r a d o n a č e l n i k G o s p i ć a .
Prijemom košarkašica i gradu i
županiju odaje se zahvalnost i
priznanje mladim ljudima koji
svojim nesebičnim zalaganjem i
radom pridonose ugledu Like i
Ličana u cijeloj Hrvatskoj.
Posebno su košarkašice Gospića
ponosne na ovu sezonu u kojoj su
se više puta dokazale u ogledu sa
svojim sportskim suparnicama
iz Šibenika. Gospićani očekuje
da trofejne košarkašice donesu
još jedan trofej prvakinja
Hrvatske.