Page 58 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

UNDP-om na akt ivnost ima u
projektu „Svaka kap je važna“,
kojima su podupirane naše težnje da
razinu tehničke opremljenosti i
sigurnosti za naše članove i korisnike
podignemo na zavidno višu razinu,
danas s ponosom možemo reći da
smo to i postigli „ – kazao je Marijan
Marić predsjednik kluba te dodao da
će se u daljnjim planovima, kroz
vođene biciklističke ture turističko
poučnim, tematskim stazama pove-
zati ključne točke prirodnog i
kulturno-povijesnog naslijeđa, a
razvijanjem odgovarajućih sadržaja i
specifičnih usluga stvorit će se
cjelovit regionalni turistički proizvod
temeljen na principima održivog
razvoja.
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
http://www.vila-velebita.hr
57
BICIKLISTIČKI KLUB „BARKAN„
OTVORENJE BARKAN RENT-A-BIKE TOČKE
Otvoren prostor rent-a-bike točke Biciklističkog kluba "BARKAN-OTOČAC"
Turisti biciklom kroz dolinu Gacke
N
akon što je osnovan 2 007.
godine Biciklistički klub
“Barkan”, s temeljnim ciljem
okupljanja djece, mladih i ostalih
građana zainteresiranih za natjeca-
teljsku i rekreacijsku vožnju bicikla,
te sudjelovanje na regionalnim,
državnim i međunarodnim natjeca-
njima u biciklizmu, te promicanje
zdravog života kroz biciklizam i
edukacija mladih o ponašanju u
prometu, u povodu drugog rođendana
i uoči Svjetskoga dana voda, BK
'BARKAN-OTOČAC' otvorio je
vrata novouređenog klupskog pro-
stora u sklopu kojega je organizirana
rent-a-bike točka. Klub u svom
dvogodišnjem djelovanju posebnu
pažnju vodi o ekološkoj svijesti i
zaštiti okoliša, promoviranju i
korištenju bicikla kao prijevoznog
sredstva. Realizacijom ovog projekta
omogućeno je korisnicima da
iznajmljivanjem vrhunske bicikli-
stičke opreme krenu u obilazak šireg
područja, gdje mogu uživati u
najrazličitijim prirodnim i kulturnim
bogatstvima Gacke i šire regije.
Suradnja BK 'BARKAN-OTOČAC'
i UNDP-a na opremanju rent-a-bike
točke dio je niza aktivnosti u sklopu
Projekta „Svaka kap je važna“, kojeg
zajednički financiraju Coca-Cola
Hrvatska i UNDP, a za cilj ima
doprinijeti očuvanju rijeke Gacke te
razvoju održivog turizma na osnovu
bogatog kul turnog nasl jeđa i
prirodnih ljepota doline Gacke.
Ukupna vrijednost Projekta iznosi
58.000,00 kn, od čega UNDPpokriva
86%, dok 14% iznosa pokriva Klub iz
drugih izvora.
Kako djelovanje BK 'BARKAN-
OTOČAC ' ima nag l a s ak na
principima održivog razvoja, kroz
r azvo j p r o j eka t a i z domene
biciklizma, potaknuti će se, ojačati i
povezati lokalne nositelje turističke
ponude i od r ž i vog r azvo j a ,
stvaranjem mreže kval i tetnih
sadržaja i popratnih usluga.
-„Sa zadovoljstvom mogu reći da je
suradnja s UNDP-om na realizaciji
ideje da opremimo Barkan rent-a-
bike točku vrhunskom biciklističkom
opremom, od početka bila vrlo
konkretna i konstruktivna. Zahva-
ljujući suradnji i partnerstvu s
Slavljeničku tor tu povodom drugog
rođendana prerezali su župan Ličko
senjski Milan Jurković i predsjednik
BK BarkanMarijanMarić.
Marijan Marić,
predsjednik BK "Barkan"
Za Vilu piše: Dražen Prša