Page 63 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Vila Velebita / Br. 17 (109) - Travanj, 2009.
62
"Vila Velebita" Virovitica
Osnivačka skupština
Udruge Ličana "Vila Velebita" Virovitica
U
gradu Virovitici 14.04.2 009
godine, s početkom u 18 sati,
restoran Jadran bio je
domaćin prvoj osnivačkoj skupštini
pod nazivom udruga Ličana „Vila
Velebita “Virovitica.
Osnivačku skupštinu udruge Ličana
„Vila Velebita“ vodila je dogrado-
načelnica grada Virovitice i dipl.
pravnica Željka Grahovac.
U nazočnosti 80 članova skupštine te
uglednih gostiju,gospođa Grahovac i
sama Ličanka po podrijetlu jedno-
glasno je izabrana i za prvu predsje-
d n i c u o v e u d r u g e . I zme đ u
ostalog,donesen je statut udruge
,izabrana su dva dopredsjednika
gosp. Josip Grbac i gosp. Nikola
Štampar te određena ostala tijela
udruge s 13 članova upravnog i 3
člana nadzornog odbora.
Prva predsjednica udruge Ličana u
Virovitici gospođa Grahovac u
zahvalila se na ukazanom povjerenju
svojim skupštinarima te s gosp.
Ivanom Horvatom izložila financi-
jski plan i program udruge. Istaknula
je da će joj jedan od prvih ciljeva rada
udruge biti potpisivanje povelje
prijateljstva gradova Virovitice i
Gospića. Time bi se Ličani čvršće
povezali u tim gradovima te
uspostavili i bolju kulturnu ,sportsku
i svaku drugu suradnju. Također,
zahvalila se i na financijskoj potpori
grada i županije. Posebnu zahvalnost
izrazila je na presudnoj pomoći
krovne udruge Ličana „VilaVelebita“
iz Zagreba i njezinom, predsjedniku
dr. Milanu Vrkljanu te ga pozvala da
se obrati.
Uzevši riječ dr. Milan Vrkljan
pozdravio je skup i ukratko upoznao
nazočne sa značajem i aktivnostima
krovne udruge kroz povijest.
Naznačio je da uz uspone i padove
Predsjednica Udruge
Željka Grahovac
KUD Virovitica
Čitanje Statuta
Svi su ponosno pjevali "Lijepu našu"