Page 9 - Vila Velebita br 17

Basic HTML Version

VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Vila Velebita / Br. 17 (109) - Travanj, 2009.
8
Manja Kovačević
Prof. dr. sc.
Interview
Povod razgovoru s našom istaknutom znanstvenicom prof. dr. sc. Manjom Kovačević
je ovogodišnja nagrada odnosno priznanje dugogodišnjih kolega i stručnih
suradnika Sveučilišta u Rijeci za cjelokupni pedagoški i stručni rad, koji je
znanstvenica provela istražujući i objavljujući recentne radove s područja metodike
standardnog hrvatskog jezika.
Vila:
ć
ž
ž
Gospi je bio i ostao Vaša
nepresušna inspiracija u osobnom i u
poslovnom ivotu. Koje su niti koje
Vas tako suptilno ve u uz ovaj grad?
Kao što ste i sami rekli, Gospić je
ostavio neizbrisiv pečat u mojem
životu i radu. U Gospiću sam rođena,
završila osnovnu školu i gimnaziju.
Na moj daljnji razvoj odnosno
usmjerenost prema vrijednostima
duhovne kulture utjecali su s jedne
strane, dramatični događaji u široj
obitelji zbog političkih prilika i
pritisaka u staroj Jugoslaviji, od
1941. do, po mnogo čemu kobne
1945.g., te s druge strane, odgoj u
katoličkoj vjeri i sama mladenačka
osebujnost. Mogu kazati,da upravo
zato što čovjek posjeduje samo jednu
mladost prožetu kušnjama, čitav mu
je život ispunjen njome i sjećanjem
na nju. I zato je moj život,
identificirajući istinu pogledom i
iskustvom, stvarao etiku kršćanskoga
senzibiliteta i domoljublja. Po
završetku gimnazije, upisala sam i
diplomirala književnost i jezik pri
Filozofskome fakultetu u Zagrebu.
Službovala sam u osnovnoj školi u
Kutini, gimnaziji u Gospiću, na
pedagoškim akademijama u Gosp-
iću, Čakovcu i Rijeci.
Život u mojem gradu neizbježno
otvara mnoga pitanja o umijeću
življenja, o načinu života i upra-
vljanja životom na pojedinačnoj i
zajedničkoj razini, prilikama i
neprilikama svakodnevnice. Zato je
razmišljanje pojedinca i zajednice
neophodno značajno za rast zaje-
dnice i grada. Prije svega, moramo
imati u vidu prošlost i sadašnjost
našega grada, a potom predviđanje
njegove budućnosti. Povijest grada
Gospića u hrvatsku povijest ulazi kao
„grad tvrđava“ u borbi za nacionalnu
slobodu. Posebno je obilježen u
vremenu od 1941. do 1945.g. i u
razdoblju nakon toga. Stoga se ne
Vila:
ž ž
ć
đ
Kako se ivio ivot u Gospi u
izme u dva rata, Drugoga svjetskog i
Domovinskog rata?
Prva pričest 1938.
Djetinjstvo 1937.
U Kutini 1954.
Lice s naslovnice