Page 12 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 18 (110) - Prosinac, 2009.
10
realizirati u okvirima postojećih
financijskih mogućnosti. Čini se da
smo osnovali jedan dobar tim i našli
formulu za uspjeh.
-
Na čemu će dalje raditi
sadašnja općinska vlast?
-
Želimo da općina Lovinac
ponovno vrati onaj stari sjaj, dignitet i
dostojanstvo. Da budemo primjer
kako mala sredina uspješno širi svoje
horizonte u gospodarskom i svakom
drugom smislu. Sada kada je općina
financijski spašena možemo krenuti
sa njenim razvojem koji će biti
usmjeren na agresivan rast na tri
polja: turizmu, poljoprivredi i
razvoju infrastrukture. U turizmu će
se akcent staviti na razvoj projekta
Sveto brdo koji je vrlo važan ne samo
za općine Lovinac i Jesenice iz
susjedne zadarske županije s kojom
će se projekt provoditi, već i za cijelu
regiju. Lovni i ribolovni turizam
također su resursi koji bi se mogli
više iskoristiti. Projekt Ličko selo
dijelom stagnira zbog neriješenih
imovinsko-pravnih odnosa vezanih
uz cestovnu infrastrukturu, ali je
sasvim sigurno da to neće u
konačnici omesti realizaciju još
jednog dobrog projekta.
Razvoj
poljoprivrede temeljit će se na
i s k o r i š t a v a n j u v e l i k i h
poljoprivrednih površina koje su
danas zapuštene i na daljnjem razvoju
pravog lovinačkog branda, ličkog
krumpira na kojemu Poljoprivredna
zadruga Lovinac već dulji niz godina
kv a l i t e t no r a d i . Os im t og a
Braniteljska zadruga „Grabar“
proizvodi ličku šljivovicu i to bi
mo g a o b i t i t eme l j r a z v o j a
poljoprivrede na području Lovinca.
Treće polje na kojemu se temelji
razvoj Lovinca je infrastruktura i to je
t e m e l j z a r a s t i
poljoprivrede i turizma.
Radi se na vodovodu,
uređenju prometnica, te
kanalizacijskog sustava i
sustava odvodnje. Važno
je naglasiti da Lovinac nije
samo Sveto Brdo. Mi
imamo naselja bez vode,
bez adekvatnih putova, u
općini imamo socijalne
slučajeve, nemamo dječji
vrtić, nemamo adekvatno
dječje igralište. I to je
Lovinac, ta masa projekata
na čijem razvoju moramo raditi, a ne
samo na projektu Sveto Brdo. Mi
jesmo mala općina i s malo
stanovnika, ali je uz sve resurse naša
budućnosti itekako osigurana. Uz sve
što sam spomenuo treba reći da smo
jedina lička općina koja ima čak sva
priključka na auto-cestu, što je
svakako jedan od razloga što nam se
sve intenzivnije javljaju novi
investitori, naglasio je načelnik
Općine Lovinac Danijel Jurjević.
Kao i u svakoj općini svojevrsni
«alter ego» vlasti je Općinsko
vijeće. U lokalnom parlamentu sve
počinje i završava, «amenuje» se ili
poništava ono dobro odnosno loše.
Predsjednik Općinskog vi jeća
Lovinac je dr. Vlatko Duvnjak.
Čovjek koji je sa svojim timom hitne
medicinske pomoći već dobio brojna
državna i lokalna priznanja za
humanost i profesionalizam prvi je
čovjek lovinačkog HDZ-a. Skroman
i samozatajan u političkoj se praksi
grčevito bori za svaki dobar projekt,
ruši i proziva ono što je loše i na taj
način s načelnikom Jurjevićem čini
okosnicu toga novog tima. Trenutnu
političku i gospodarsku situaciju na
području Općine Lovinac smatra više
nego li obećavajućom.
- Većinu mjesta u Općinskom vijeću
ima HDZ, pa su tako nestale
op s t r uk c i j e i b e s p r e dme t n a
prepucavanja kakvih je bilo ranije. I
vladajuća stranka i opozicija nastoje
zajedničkim radom učiniti bolje
ovome kraju. To nam je u konačnici i
glavni cilj. Svojim radom dajemo
maksimalnu potporu načelniku
Jurjeviću jer se u ovo malo vremena
pokazalo da g. Jurjević ima dobre
ideje, stalo mu je do ove općine, mlad
je i visoko obrazovan čovjek. Drago
mi je što je javnost doznati da smo mi
unatrag 6 mjeseci imali samo jednu
zadaću: sanirati dugove i gubitke
bivše vlasti. Bila je i inicijativa da
VI LA
E
L
E
B
I
T
A