Page 15 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
13
T
vrtka RAVEL d.o.o. osnovana
je 1990.g., a njezina osnovna
djelatnost je projektiranje
elektroenergetskih objekata u
Hrvatskoj i u inozemstvu, primjerice
u Albaniji, Austriji, Egiptu, Nigeriji,
Iraku, Maleziji, Tajlandu… Osnivači
tvrtke i njezini suvlasnici su Velimir
Ravlić i Željko Radošević, istaknuti
gospodarstvenici, koji su svoja
stručna znanja i iskustva s područja
elektroenergetike primijenili u
elektroprivredi, građevinarstvu,
vodoprivredi i prometnoj infra-
strukturi.
Željko Radošević, po vokaciji dipl.
ing. elektrotehnike, svoj životni vijek
posvetio je projektiranju elektro-
energetskih postrojenja, te svoja
iskustva u vezi s projektima s
područja elektroenergetike nese-
bično podijelio s najvećim tvrtkama i
najistaknutijim stručnjacima s
kojima je surađivao pri realizaciji
velikih energetskih objekata ili pri
traženju rješenja nestandardnih
problema koji su se pojavljivali u
praksi.
Međutim, povod razgovoru nije
njegova uspješna tvrtka, već nešto
sasvim drugo. Željko Radošević
izabran je na Izbornoj skupštini
Udruge Ličana Vila Velebita za
novog predsjednika s mandatom na
slijedeće četiri godine. Na redovitoj
godišnjoj skupštini birani su članovi
Upravnog i Nadzornog odbora.
Željko Radošević je, do stupanja na
novu dužnost, bio član Upravnog
odbora Udruge.
Zahvalio bih se na povjerenju
članova da slijedeće četiri godine
vodim Udrugu, čiji sam član od
samog njezinog osnutka. Dr. Vrkljan
Vila: Predsjednik Udruge Ličana Vila
Velebita u prošlom mandatu bio je dr.
Milan Vrkljan. Kako vi vidite rad
Udruge u slijedećih četiri godine?
Željko Radošević
, dipl.ing.el.teh
Interview
novi predsjednik
Udruge Ličana «Vila Velebita»
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE
Radošević u društvu Ivana Krpana
i