Page 26 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 18 (110) - Prosinac, 2009.
24
vanje, uzimanje dosta tekućine i
vitamina, lijekovi protiv povišene
tjelesne temperature). Kod manjeg
broja zaraženih bolest može imati teži
klinički tijek praćen najčešće aku-
tnom upalom pluća što onda zahtjeva
i liječenje s lijekovima protiv virusa,
a kod nekih oboljelih javlja se
izuzetno teška upala pluća ili se stanje
dodatno komplicira širenjem bolesti
na moždane ovojnice i srčani mišić.
Takve bolesnike se mora odmah
primiti u bolnicu i liječiti u
jedinicama intenzivnog liječenja.
Trenutno se užurbano radi na
stvaranju cjepiva koje je po svim
informacijamveć dostupno.
Važno je napomenuti da samo-
inicijativno uzimanje antibiotika
nema nikakve svrhe budući da oni ne
djeluju protiv virusa. U slučaju da
neka osoba posumnja da boluje od
„svinjske“ gripe, ne treba ići odmah
direktno u bolnicu, a posebno je
važno napomenuti da se ne koriste
sredstva javnog prijevoza jer se virus
na taj način najlakše širi. Najbolje je
telefonski obavijestiti izabranog
liječnika opće medicine o tegobama,
koji će nakon toga bolesnika uputiti
da se izravno javi u njegovu
ambulantu ili utrditi koji je daljnje
postupanje. Što se tiče osobne zaštite
i spriječavanja širenja bolesti, jako je
važno, ako nema potrebe, ne boraviti
u malim zatvorenim prostorima
(tramvaji, male prostorije koje se ne
provjetravaju itd.) i izbjegavati
izravne kontakte s osobama za koje
posumnjamo da su zaraženi „svi-
njskom“ gripom. Ruke treba prati
sapunom učestalije nego to inače
činimo, te koristiti različita sredstva
kao što su dezinfekcijske maramice
ili dezinfekcijske otopine za ruke.
Ukoliko u kućanstvu imamao obo-
ljelog, treba ga izolirati u zasebnu
prostoriju, zabraniti posjete drugih
osoba oboljelome, te učestalo
provjetravati prostor u kojem se
boravi . Zaključno recimo, da
„svinjska“ gripa nipošto nije bolest
koje se trebamo plašiti budući da se
do sada nije pokazala opasnijom od
sezonske gripe. Učestalim praćenjem
informacija preko sredstava javnog
informiranja, provođenjem mjera
prevencije te postupanjem u skladu
sa savjetima liječnika, ne bi trebalo
biti većih teškoća u ograničavanju
epidemije te pobola od „svinjske“
gripe.
Za Vilu piše:
dr. sc. Darko Katalinić, dr.med.
M
eđunarodna udruga
s tudenata med i c i ne
Hrvatska - CroMSIC,
radi i djeluje pri svim medicinskim
fakultetima u Republici Hrvatskoj,
te je jedna od 97 punopravnih
članica međunarodne federacije
studenta medicine (IFMSA). Ove
godine CroMSIC po dvanaesti put
o r g a n i z i r a o b i l j e ž a v a n j e
Svjetskog dana borbe protiv
AIDS-a. Akcije u 30 gradova
sastoje se od edukacije mladih na
interaktivnim predavanjima u više
od 65 osnovnih i srednjih škola,
pod i z an j a s v i j e s t i pu t em
informiranja javnosti i dijeljenja
promotivnih materijala na info
štandovima te organiziranja „Stop
AIDS“ party-a. Akcija u Gospiću
ce biti održana 9., 10. i 11.
p r os i nca , i uk l j uč i va t i će
predavanja u osnovnoj školi,
gimnaziji i stručnoj školi, info
štand na glavnom gradskom trgu
i party u The Highlanders Pubu,
što organizi raju student ice
medicine te članice CroMSICa
AnaMarija Vrkljan i IdaMatić.
Stop AIDS
party
VI LA
E
L
E
B
I
T
A