Page 27 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
25
Ivica Mesić
načelnik Općine Brinje
S
a načelnikom Općine Brinje,
razgovor za Vilu Velebita
vodila je prof.Ana Šebalj.
Ovaj prekrasan brinjski kraj već
godinama dijeli sudbinu mnogih
ruralnih sredina u našoj domovini.
Nažalost, danas najmanje Brinjaka
živi u Brinju. Nema kontinenta, nema
europske zemlje pa ni jednog
hrvatskog grada bez Brinjaka.
Vila: U svibnju ove godine provedeni
su lokalni izbori. Vi ste izabrani za
Općinskog načelnika. Recite nam s
nekoliko riječi, kako Vam izgleda
trenutna situacija u Općini Brinje,
sada s odmakom od skoro šest
mjeseci?
Egzodus traje desetljećima. Mnogo je
naših sugrađana ostalo u austro-
ugarskim rovovima diljem čitave
Europe, mnogo je ljudi izgubilo
živote u nesretnom Drugom svje-
tskom ratu, ali nažalost i poslije
njega. Pod krinkom antifašističke
borbe, komunistički režim je samo
1945. godine poubijao u ovom
našem kraju, preko noći, bez suda i
presude više od 1000 ljudi, ponajviše
mladića. Mnogi su bježeći od
komunističkog terora otišli u bijeli,
daleki svijet, neki zbog neslaganja s
takvom politikom, a neki zbog
vlastite egzistencije. Nakon raspada
Jugoslavije u krvi je stvorena
Republika Hrvatska, u čijem su
stvaranju nesebično svoj obol dali i
mnogi moji sugrađani. Svi smo se
radovali i veselili Domovini. Među-
tim, Domovinski rat je ostavio bolne
ožiljke, većina je pogona uništena i
zatvorena, a mnogi su zbog nedo-
statka posla otišli u veće gradove.
Upravo deficit radnih mjesta, a time i
nedostatak stanovnika, najveći je
problem za Općinu Brinje danas. U
svom političkom djelovanju, kao
općinski načelnik, imamdva osnovna
cilja, a to su: zaustaviti raseljavanje te
poboljšati kvalitetu života. Trenutna
situacija u državi i opća globalna
kriza ne idu nam na ruku. Nadamo se
skorom izlasku iz recesije, a time i
lakšem pronalasku investitora koji su
spremni ulagati na području Općine
Brinje. Ukratko, situacija nije
najbolja, ali se nadamo i vjerujemo u
bolje sutra.
Prije svega otvaranjem novih radnih
mjesta. S obzirom da se nalazimo u
globalnoj krizi, većina investicija
čeka bolja i sigurnija vremena, ali
imamo nekoliko svijetlih točaka koje
nam daju nadu. U Poslovnoj zoni u
Žutoj Lokvi gradi se suvremena
pilana s preradom bukovine za izradu
brodskih podova i parketa. Za
početak se planira upošljavanje
tridesetak radnika. Trenutno se
provodi i postupak prodaje zemljišta
za izgradnju kogeneraci jskog
postrojenja na biomasu u Brinju.
Radi se o projektu iz skupine
obnovljivih izvora energije. U
pogonu i na prikupljanju biomase (50
tisuća tona godišnje) zaposlilo bi se
oko četrdeset
radnika. Funkcio-
niranje ovog postrojenja značajno bi
utjecalo i na proračunske prihode
Općine Brinje. Također, prego-
varamo s jednim poduzetnikom iz
Vila: Na koji način mislite zaustaviti
raseljavanje?
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE