Page 28 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 18 (110) - Prosinac, 2009.
26
Švicarske koji je zainteresiran za
kupnju skladišnog prostora u
Križpolju s namjenom centralnog
skladištenja određenih proizvoda za
područje Hrvatske. Postoje još neki
zanimljivi, mogući ulagači koje ne
bih sada želio spominjati da ne
prejudiciram. Osim otvaranja novih
radnih mjesta, stanovnicima naše
općine moramo ponuditi i kvalitetniji
i ugodniji život. Jedna od mogu-
ćnosti je rad kroz razne udruge. Tako
je ovih dana osnovano ili bolje rečeno
obnovljeno, nakon gotovo 75 godina,
Planinarsko društvo Škamnica.
Nakon osam godina stanke, pokrenut
je i rad Kulturno-umjetničkog dru-
štva iz Brinja. Također, pokrenuta je i
inicijativa osnivanja Taekwondo
kluba. Posljednjih mjesec dana u
školskoj dvorani u Brinju dva puta
tjedno se održavaju taekwondo
treninzi. Treninge vodi majstor 4.
Dana Nikola Pemper iz Otočca, a na
treninge dolazi oko stotinjak djece
različitog uzrasta. Osim taekwondoa
uskoro će se u Brinju dva puta tjedno
održavati i rukometni treninzi u
suradnji s rukometnim klubom iz
Senja.
Ovih se dana postavljaju rasvjetna
tijela u Križ Kamenici i Tominčevoj
Dragi. Slijedeće godine nastavit
ćemo s tim radovima i u ostalim
Vila: Koji su Vam planovi za slijedeću
2010. godinu?
naseljima. Trenutno se
projekt ira i Športsko-
rekreativni centar u Brinju.
Prvi radovi započet će
slijedeće godine, a vrijeme
izgradnje ovisit će o raspo-
loživim financijskim sre-
dstvima. Tim projektom
planirana je izgradnja
teniskog terena, pol i -
valentnog terena za mali
nogomet, rukomet i ko-
šarku, boćališta, tribina na
nogometnom igralištu te
uređenje svlačionice. Slije-
deće godine planiramo
urediti i Centralno groblje u
Brinju. Naravno, uz pri-
pomoć lokalnog stano-
vništva, nastavit će se i
asfaltiranje nerazvrstanih
cesta kao i svih redovnih
poslova.
Financijsko stanje je stabilno i
zadovoljavajuće. Kao i u većini
općina i gradova zabilježen je pad
prihoda u odnosu na prošlu godinu.
Bez obzira na takvu situaciju,
izdvajamo značajna sre-
dstva u raznim socijalnim
p r o g r a m i m a . S u f i -
nanciramo prijevoz sre-
dnjoškolskih učenika,
financiramo troškove
školske kuhinje uče-
nicima osnovne škole iz
višečlanih i socijalno
ugroženih obi tel j i , a
svakom osmoškolcu s
područja općine dodijelili
smo jednokratno 200 kuna
z a nabavu š ko l s k i h
udžbenika.
Općina Brinje je stabilna
jedinica lokalne samo-
uprave, nisam u strahu jer
ne vjerujem u mogućnost
gubljenja statusa općine.
Samostalno pokrivamo
sve svoje troškove. Izdva-
jamo sredstva za rad
DVD-a Brinje, Športskog
društva Sokolac i svih
Vila: Kakvo je trenutno financijsko
stanje Općine Brinje i jeste li u strahu
od eventualnog gubljenja statusa
općine?
ostalih građanskih udruga s područja
općine. Održavamo nerazvrstane
ceste, sufinaciramo izgradnju komu-
nalne infrastrukture, financijski
pomažemo našem komunalnom
društvu u redovnom poslovanju,
imamo dobru tradiciju, bogatu
povijest i kao takvi ne bojimo se
ukidanja naše općine.
Općina Brinje u zeml jopisno
položajnom smislu ima jednu od
boljih pozicija u Republici Hrva-
tskoj. Tridesetak kilometra smo
udaljeni od mora, sat vremena od
Zagreba kao i sat vremena od Zadra.
Jednog dana kada se izgradi
autocesta Žuta Lokva – Rijeka,
Brinje će postati predgrađe Rijeke,
udaljeno od Rijeke svega pola sata
vožnje. Osim toga, ovaj kraj je
područje netaknute prirode i u
budućnosti ima dosta potencijala za
razvoj turizma. Nalazimo se između
dva nacionalna parka, Sjevernog
Velebita i Plitvičkih jezera. Turi-
stička zajednica Općine Brinje mora
istaknuti svoje komparativne pre-
dnosti i privući ulagače u turističku
infrastrukturu. Jedna od kvalitetnijih
udruga u razvoju turizma je Lovačka
Vila: Dugoročno, gdje vidite Općinu
Brinje?
VI LA
E
L
E
B
I
T
A