Page 32 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

Vila Velebita / Br. 18 (110) - Prosinac, 2009.
30
ostalih dijelova Hrvatske i Europe.
Starosne dobi od 3 do 16 godina,
svakom djetetu je bila ponuđena
aktivnost primjerena njegovoj dobi.
Djeca su bila podijeljena u dvije
grupe koje su radile na dvjema
lokacijama; u vrtu Kava i u
prostorijama Kapucinskog samo-
stana. Za sve koji su pokazali
zanimanje u izradi mozaika prostor
je bio u mediteranskom vrtu Kava,
gdje su djeca izradila mozaik
„Dupin“. Isti taj poklonjen je
Osnovnoj školi Karlobag i ugrađen u
pod hodnika. Posebnu notu tom
mozaiku dala su baš karlobaška
djeca, jer su željeli izraditi nešto
svojoj školi na dar. Druga grupa
„igrala“ se bojama; slikala, crtala,
modelirala, oblikovala papir…
Sve ovo ne bi bilo ovako veliko i
zanimljivo da svoju pomoć nisu
ponudili umjetnici sa raznih strana
Hrvatske i Europe. Pa tako su osim
dviju učiteljica Karlobažanki pomo-
gle umjetnice iz Austrije Angelika
Kreilinger (grafičarka) i Barbara
Michl (keramičarka), iz Velike
Britanije Sabine Engelhardt (arhi-
tektica), iz Zagreba Ružica Smrcek (
geomant), Biserka Šavora (dipl. ing.
arhitekture), Ivica Spehar (akad.
slikar), Maja Arčanin Spehar (akad.
slikarica) i Ivančica Cvitić Znidarčić
( akad. keramičarka).
Pet dana brzo je prošlo, a otvaranje
izložbe dječjih radova bilo je jako
dobro posjećeno. Uz ponosna lica
roditelja, baka i djedova najsretniji su
bili baš organizatori. Kao i djeca, i
oni su bili puni prekrasnih iskustava.
Iznenađeni zainteresiranošću djece
za rad, te njihovom kreativnošću i
smislom za likovni izražaj, obe-
ćavaju i sljedeću godinu novu
likovnu radionicu sa još više
sadržaja. Zahvaljuju se svim sponzo-
rima i ponosno stoje iza svoga rada,
jer podatak da je ovoj radionici
pristupilo 70-ak djece govori nam da
je ovo bilo još jedno ljeto koje će
mnoge generacije sa sjetompamtiti.
Za Vilu piše: Ana-Maria Devčić
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
Sergi je Mihić
i j
i i
Umjetnik Mihić u društvu sa dogradonačelnikom Karlobaga Borisom Smojverom
Svi su ht jel i ut isnut i svoj kamenčić
i
j l i
i
i
j
i