Page 43 - Vila Velebita br 18

Basic HTML Version

http://www.vila-velebita.hr
41
N
ajmanje govedo na svijetu je
lička buša, još jedna auto-
htona hrvatska pasmina koju
je intenziviranje poljoprivredne
proizvodnje istisnulo među domaće
pasmine kojima prijeti izumiranje.
Do prije 100-injak godina buša je
prehranjivala ličku obitelj - malo je
pritom davala, ali je još manje tražila.
Njeni prinosi mlijeka u odnosu na
današnje standarde prilično su mali,
muznost je u prosjeku od 700 do
1.200 litara mlijeka godišnje, ali kad
se uzme u obzir da je skromnih
prehrambenih prohtjeva i praktički
ne traži nikakva ulaganja, lako se
dođe do pozitivne ekonomske
računice. Tim više što je mlijeko
buše, hranjene isključivo ispašom,
izvrsne kakvoće i sadrži od 4 do 6
posto mliječne masti te jako puno
bjelančevina i proteina. Sir od
takvoga mlijeka po kvaliteti i punoći
okusa nema premca.
Među prvima u Lici Katica i Ivica
Franić počeli su uzgajati buše na
svome obiteljskom gospodarstvu u
Smiljanu, trenutačno imaju više od
20 grla, a kako nam kaže Ivica Franić,
inače tajnik Udruge uzgajivača buša,
i pretprošlog je tjedna prodao
nekoliko grla. Kupci stižu odsva-
kuda, od Zagreba do Dubrovnika. U
Hrvatskoj trenutačno ima oko 160
grla buše. Na pitanje koji je motiv
držanja buša, Franić nam je
odgovorio da je glavni razlog u tome
što je Ličanin.
- Svaki narod vrijedi koliko drži do
svoha nasljeđa i koliko poštuje
pretke, pa ako su Zagorci puni hvale
za zagorskoga purana, Istrani za
boškarina, Slavonci pod svaku cijenu
hoće očuvati podolsko govedo,
Dalmatinci magarca, valjda ima i 10
Ličana koji će sačuvati bušu, tu
kravicu koja je othranila generacije i
generacije, ne samo običnih smr-
tnika, nego i znamenitih ljudi ovoga
kraja. Smatra mda bar toliko mogu
učiniti za sljedeće naraštaje, da mogu
očuvati jedinstveno ličko govedo
koje ima strašan genetski potencijal,
kaže Franić.
Smatra da bi struka trebala učiniti
daleko više, l judi koje vode
stočarstvo previše su 'papirnati' i kao
da nemaju previše sluha za probleme
uzgajatelja jer pone-
kad nameću gabarite
koje je vrlo teško
ispoštovati. Navodi
kako su prošle godine
na njegovu imanju
boravili stručnjaci iz
poljoprivrednog insti-
tuta u Osijeku i uzeli
uzorke buše za gensku
analizu. Uzorci su
otišli u Ljubljanu, a
pritom je dobio obe-
ćanje da će dobiti
obavijest o rezulta-
tima.
- Smatram da sam
zaslužio bar toliko da
dob i j em povr a t nu
informaciju, ali do
danas ništa. Bilo bi
interesantno znati ka-
ko stojimo jer sustavno
uništavanje buše kreće
od početka 20. stoljeća
kada su iz Austro-
Ugarske uvezeni bi-
kovi. Genetika ličke
buše prilično je narušena i trebat će
puno vremena i truda da se dođe do
izvorne genetike. Godine 1957.
veliki broj grla buše otpremljen je u
Izrael, a siguran sam da ona tamo nije
uništena i da bi se preko tamošnjega
ministarstva poljoprivrede moglo
doći do izvornoga genskog mate-
rijala, a onda i uvesti par bikova radi
daljnjega genskoga čišćenja, navodi
Franić. Također je mišljenja da se
puno priča o velikoj količini
bjelančevina i minerala u mlijeku, te
LIČKA BUŠA
Najmanje govedo na svijetu
Bos brachyeros europeus
ČASOPIS ZA LIKU I VELEBITSKO PRIMORJE